Del: - -

Opfang tegn på stress i tide

Det kan være en god idé at skabe et fælles sprog om stress, og hvordan det udvikler sig på arbejdspladsen. Dels for at være mere præcise om, hvad stress egentlig er og ikke er. Dels for at skabe en psykologisk sikkerhed og tillid omkring, at I er parate til at identificere, forebygge og tage vare på stress, når det opstår. Værktøjet stress-trappen kan hjælpe den fælles dialog på vej.

BFA Velfærd og Offentlig Administration har udarbejdet hæftet "Forstå og forebyg stress". Hæftet beskriver, hvad stress er, hvordan det typisk opstår og udvikler sig, samt hvad du som leder kan gøre for at forebygge det – på egen hånd og i samarbejde med den enkelte medarbejder, teamet, lederkollegerne og de relevante samarbejdsfora.

Et af værktøjerne i hæftet er Stresstrappen, som kan være et godt værktøj til at skabe et fælles sprog. For en medarbejder er det nemmere at sige til lederen: “Jeg tror, jeg er på vej ind i den overophedede fase”, end at sige “Jeg sover ikke om natten og er bange for, at jeg ikke kan klare mit job”. Det kan også gøre det nemmere for jer at tage en fælles dialog om stressniveauet på uddannelsesinstitutionen.

For stress kommer sjældent ud af det blå, men udvikler sig typisk gradvis. Fra en situation, hvor belastninger og ressourcer balancerer, og hvor både trivsel og effektivitet er høj – til en tilstand af udbrændthed, hvor den enkelte er under et massivt og langvarigt pres med alvorlig stress, der typisk ender i langvarig sygemelding.

Værktøjet Stresstrappen er én måde, I kan strukturere jeres fælles dialog om stressniveauet på arbejdspladsen. Måske er der behov for at ændre noget i arbejdsmiljøet for at tage en begyndende overhedning i opløbet?

 

Sådan kan I fx arbejde med stresstrappen:

  • Gennemgå stresstrappens forskellige trin i medarbejdergruppen, og tal om, hvilke kendetegn de enkelte trin har – hvad man kan lægge mærke til.
  • Diskutér, hvilke spilleregler I har – eller har brug for – omkring stress: Hvad gør man fx, hvis man selv udvikler stresssymptomer? Hvad gør man, hvis man er bekymret for en kollega?
  • Drøft, om trappen kunne bruges som en del af den årlige MUS – for at tale om, hvor medarbejderen har været i løbet af året.
  • Tydelige forventninger til medarbejderne: Hvornår og hvordan vil lederen gerne have, at de involverer sig?
  • Tal i arbejdsmiljøorganisationen om, hvor I som arbejdsplads befinder jer, af hvilke grunde, og hvordan I bevæger jer mod den tempererede tilstand

Hent materialer:


Senest revideret den 9. februar 2023