Andre hjemmesider om psykisk arbejdsmiljø

Trivsel på Arbejdsmiljøweb.dk
Find inspiration, materialer og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø på Arbejdsmiljøwebs afsnit om trivsel.

Etsundtarbejdsliv.dk
Om psykisk arbejdsmiljø specielt i social- og sundhedssektoren.

Kropogkontor.dk
Om psykisk arbejdsmiljø specielt i offentlig administration.

Andre gode links

APV på forskerarbejdspladser
Et målrettet værktøj til at afdække problemer med trivsel, samarbejde og arbejdsglæde blandt universitetsforskere. Hent værktøjer her.

Sæt fokus på psykisk arbejdsmiljø og dialog - for universiteter og forskere. Hent kataloget her
Del: - -

Overblik: Hent materialer

Få et samlet overblik over materialer om psykisk arbejdsmiljø, som er specielt anvendeligt i grundskoler, gymnasier, erhvervs- og videregående uddannelser.

Materialer udarbejdet med specielt sigte på undervisningsområdet af BrancheFælleskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration.

'Styrket samarbejde'
I denne pjece introduceres fem centrale temaer i forhold til arbejdet med at skabe et stærkt samarbejde på arbejdspladsen. De fem temaer, der tages fat i, er fælles for en række uddannelsesinstitutioner, der har arbejdet systematisk med at styrke deres samarbejde og er lykkedes med det. Hent pjecen her

'På forkant - inspiration og værktøjer til et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøgruppen'
En guide og værktøjskasse til arbejdsmiljøgruppens medlemmer til at komme på forkant i arbejdsmiljøarbejdet. Fokus er på det psykiske arbejdsmiljø - men mange af metoderne kan være relevante i arbejdsmiljøarbejdet generelt. Hent guiden her.

'Stærke arbejdsfællesskaber på universiteterne'
en guide til bedre samarbejde og faglig feedback i forsker- og undervisergrupper. Om hvordan et øget fokus på samarbejde kan løfte trivslen og kvaliteten af kerneopgaven. Hent guiden her. Læs mere om hæftets hovedpointer her.

'Digitalisering på uddannelsesinstitutioner - Sæt det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen'
Denne publikation zoomer ind på digitaliseringens betydning for det psykiske arbejdsmiljø, som både kan være positiv og negativ. Publikationen og tre nye værktøjer foreslår en række spørgsmål, I kan drøfte, og giver ideer til, hvordan I kan tilrettelægge dialogen på området. Hent publikationen her


'Forebyg stress i fællesskab'
er et videnshæfte og seks konkrete værktøjer til arbejdsmiljøgrupper, som vil sætte gang i forebyggelsen af stress blandt ansatte på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner. Hent videnshæftet her. Læs mere og hent de seks værktøjer og supplerende materialer.

Skab en god modtagekultur
At rekruttere en ny medarbejder er en begivenhed fyldt med forventninger og nye muligheder. Guiden om den gode modtagelse handler om det næste skridt: At den nye medarbejder bliver en integreret del af arbejdspladsen. Hent guiden i 5 versioner til de forskellige typer af undervisningsinstitutioner.

Når team trives
Et værktøj, som kan inspirere ledelse og teams på de enkelte uddannelsesinstitutioner til at løfte teamarbejdet op på et højere niveau. Hæftet henvender sig både til det enkelte team, til den pædagogiske ledelse og til de samarbejdsfora, der kan sætte potentialer og problemer i teamorganisering på dagsordenen. Hent og læs hæftet her.

Tæt på mistrivsel
Hæfte der sætter fokus på, hvordan den enkelte uddannelsesinstitution sikrer, at underviserne har mulighed for at løse deres kerneopgave – også når den omfatter elever, studerende og kursister, der bringer alvorlige personlige eller sociale problemer med ind i klasserummet. Hent og læs hæftet her.

Inspirationshæfte: 
Forebyg konflikter og vold
Sådan ruster I jer til at forebygge og håndtere konflikter og dermed skabe en tryg arbejdsplads uden trusler og vold. Hæftet er specielt rettet mod skoler og uddannelsesinstitutioner. Hent og læs hæftet her.

Inspirationshæfte: 
Stærke samarbejdsrelationer
Et introduktionshæfte om social kapital specielt rettet mod skoler og andre undervisningsinsti-tutioner. Få gode ideer og konkrete værktøjer – også til arbejdet med fusioner og reformer. Hent og læs hæftet her.
Magasin: Er I udfordret af trusler og vold?
Inspiration og faglig input til, hvordan arbejdsmiljøgruppen kan forebygge volden og dens skadevirkninger. Udarbejdet især til specialskoler men kan også bruges på andre uddannelsesinstitutioner. Hent og læs hæftet her.

 

Andre gode materialer

Vi finder os ikke i stress! Otte procesværktøjer mod stress. Specielt udviklet til social- og sundhedssektoren, men kan give inspiration og værktøjer til uddannelsesområdet. Se værktøjerne her.

Før vold bliver til trusler. Fire korte film og et hæfte om håndtering af konflikter i kontakten med borgere og kunder. Udarbedjet specielt for det offentlige kontorområde og finanssektoren - men giver god inspiration for folk på uddannelsesområdet. Læs mere om håndtering af konflikter her.

Social Kapital - inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar. Introduktion til nøglebegreber og metoder med udgangspunkt i øvelser og cases. Udarbejdet af BAR Finans/Offentlig administratin og kontor, men kan sagtens bruges i skoler og undervisningsinstitutioner. Læs om øvelserne her.

Kom videre med social kapital. Har I allerede gjort erfaringer med social kapital? Kom videre med det nye hæfte, bliv inspireret, find de nyeste værktøjer og læs om erfaringer. Udarbejdet til offentlig administration og finansområdet men kan sagtens bruges på uddannelsesområdet. Hent og læs hæftet her.

TRIO-samarbejdet – hvad er det, og hvordan gør man? 
En TRIO består i udgangspunktet af samarbejdet mellem tre funktioner: Leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. TRIO’en kan mødes systematisk, men ofte uformelt og drøfte spørgsmål, der har betydning for hverdagens opgaveløsning og trivsel. Det kan give fremdrift og kvalitet i den daglige opgaveløsning og godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Hent materialet her

Digitalisering og det gode arbejde
Et hæfte og tre værktøjer ønsker der giver inspiration til, hvordan medarbejdere og lokale ledere kan involveres i at udvikle og/eller implementere nye digitale løsninger. Hent materialet her

Digitalisering, medarbejderinddragelse og trivsel
Med to nye arbejdspladsrettede materialer, 6 konkrete værktøjer og et bagvedliggende desk study retter BFA Velfærd & Offentlig administration fokus på, hvordan I kan sikre god medarbejderinddragelse ved digitalisering – og håndtere de udfordringer, som nye digitale teknologier også kan give. Hent materialet her

Stærkere sammen - Brikker til et velfungerende arbejdsfællesskab
Materialet retter fokus på fire brikker til et stærkt arbejdsfællesskab bestående af det organisatoriske, opgaverettede, faglige og kollegiale fællesskab. Materialet henvender sig til ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, MED eller SU og arbejdsmiljøorganisation på arbejdspladser inden for velfærd og offentlig administration. Hent materialet her 

Krænkende handlinger af seksuel karakter
Bevidstheden om uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen er større end nogensinde. I dette inspirationshæfte har vi samlet konkrete værktøjer, der kan være en hjælp til at sætte en dialog i gang, skabe klarhed og give tryghed på arbejdspladsen. Hent inspirationshæftet her 

 


Senest revideret den 06. november 2023