Undgå vold og konflikter på skolen

Få viden, inspiration og værktøjer til at forebygge vold, trusler og konflikter i hverdagen. Materialet er specielt rettet mod grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler og videregående undervisningsinstitutioner.