Forebyg stress i fællesskab

Stress betegner en tilstand, hvor vi har brug for at mobilisere ekstra kræfter. Stress kan være forbigående eller af mere alvorlig karakter. I det stressforebyggende arbejde er der en række forhold I kan have gavn af at være opmærksomme på. Vi har her samlet strategier, råd og værktøjer, der kan bruges i arbejdet med stress og stressforebyggelsen.