Forandringer og stress

Forandringer på arbejdspladsen øger risikoen for stressreaktioner hos både medarbejdere og ledere. Men stress kan forebygges - også når det er hele organisationen, som er under pres. Det gøres bl.a. ved at planlægge gode forandringsprocesser og ved at forberede organisationen på forandring gennem samarbejde, dialog og opbygning af social kapital.