Godt teamsamarbejdet og stærke arbejdsfællesskaber

Et velfungerende teamsamarbejde er vigtigt for trivslen og kvaliteten i kerneopgaven. Omvendt kan problemer i samarbejdet skade både det psykiske arbejdsmiljø og opgaveløsningen.