Del: - -

Covid-19: En ny hverdag i folkeskolen

Hvordan påvirker det landets folkeskolelærere at gå på arbejde midt i en pandemi? Det er to nye undersøgelser med til at kaste lys over. Svarene viser, at lærerne har en udbredt frygt for smitte. Men de oplever samtidig en stor opbakning fra ledelse og forældre – og for nogle er børn er resultatet positivt.

Da Covid-19 ramte Danmark i begyndelsen af 2020, medførte det store ændringer i folkeskolelærernes arbejdsmiljø ad flere omgange. To nye undersøgelser fra Københavns Universitet og fra Århus Lærerforening har set nærmere på lærernes arbejdsmiljø under pandemien.

KUs undersøgelse: Frygt og anerkendelse

Et forskningsprojekt fra Københavns Universitet har undersøgt, hvordan Covid-19-pandemien og de medfølgende omvæltninger har påvirket de danske folkeskolelærere. Danmarks Lærerforening har hjulpet med dataindsamlingen, og undersøgelsen er en af de første, der sætter fokus på denne jobgruppe.

Frygt for smitte

Forskerne har i efteråret 2020 udgivet en rapport med de første resultater fra projektet. Den viser, at frygt for at blive smittet med Covid-19 eller at overføre smitte mellem arbejde og hjem er udbredt blandt lærerne i undersøgelsen.

Hver tredje lærer frygter selv at blive smittet, mens knap halvdelen frygter at smitte personer i hjemmet efter en arbejdsdag på skolen. Knap hver tredje frygter at smitte deres elever med Covid-19 i forbindelse med arbejdet.

Støtte og anerkendelse

Tre ud af fire lærere svarede i undersøgelsen, at de får tilstrækkelig hjælp og støtte fra deres kolleger, og lidt over halvdelen oplever at få tilstrækkelig hjælp og støtte fra deres leder.

Undersøgelsen viser også, at et flertal af lærerne oplever anerkendelse fra ledelse og forældre, mens cirka hver tredje har følt sig anerkendt og påskønnet af samfundet for deres arbejde.

Kilde: Mitarbejdsmiljø.dk - grafik Thomas Brandstrup

Århus Lærerforening: Også positive konsekvenser

Covid-19 pandemien har belastet mange læreres arbejdsmiljø – bl.a. i form af stort arbejdspres og en følelse af isolation fra kolleger og elever. Det er en af konklusionerne af en undersøgelse, som Århus Lærerforening har udført blandt sine medlemmer i forbindelse med, at skolerne genåbnede efter sommerferien.

Men svarene fra de aarhusianske lærere viser også, at de fleste lærere oplever, at elevernes trivsel og læring - paradoksalt nok - er blevet bedre under genåbningen. Det skyldes iflg. lærerne de mindre holdstørrelser, kortere skoledage og en større fleksibilitet i tilrettelægningen af undervisningen, som har været god for specielt de svageste elever.

Metoder til et bedre arbejdsmiljø

Flere af de kendte tilgange til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø har fået særlig aktualitet under covid-19 pandemien.

Forsker og organisationspsykolog Malene Friis Andersen har en række råd til, hvordan man sammen kan imødegå pandemiens negative konsekvenser for arbejdsmiljøet:

  • Ræk ud til kolleger og medarbejdere for at bryde den faglige og sociale isolation.
  • Stå sammen i arbejdsfællesskabet og del de positive erfaringer.
  • En klar opbakning fra ledelsen med fokus på de enkelte medarbejderes forskelligartede reaktioner og behov.
  • Læs mere om Malene Friis Andersens råd her

Flere materialer og værktøjer


Senest revideret den 05. september 2022