Del: - -

Medarbejderne skal inddrages i håndteringen af covid-19

Medarbejderne og arbejdsmiljøorganisationen skal tages med, når uddannelsesinstitutionerne skal håndtere corona-situationen og de problemer i arbejdsmiljøet, som følger med. Læs Arbejdstilsynets anbefalinger her.

Corona-situationen har medført store ændringer i alles arbejdsliv. Det gælder ikke mindst på uddannelsesinstitutionerne, hvor medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø skal ses i lyset af elevernes/de studerendes situation.

Retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne skal overholdes, men ofte er der metodefrihed på de enkelte arbejdspladser i forhold til, hvilke tiltag de vil iværksætte og hvordan.

At forebygge og håndtere smitte med covid-19 er en opgave på lige fod med andre arbejdsmiljøopgaver. Derfor skal arbejdsgiveren inddrage medarbejderne i arbejdet – og hvis arbejdspladsen har en arbejdsmiljøorganisation (AMO/MED), skal den drages ind i opgaven.

Gode råd til at inddrage medarbejderne

Arbejdstilsynet har udarbejdet et informationsmateriale, der giver arbejdspladserne gode råd om, hvordan de kan inddrage medarbejderne og AMO i arbejdet med at at forebvgge coronasmitte og øvrige arbejdsmiljøproblemer, der opstår som følge af corona-situationen.

 1. Hav en åben dialog
  Tal åbent om problemer og usikkerhed i forbindelse med at forebygge coronasmitte. Det er en ny situation for både ledere og medarbejdere, og I kan nå de bedste løsninger, hvis I taler åbent sammen. Giv medarbejderne mulighed for at kontakte en repræsentant fra AMO eller opfordre dem til at tale med deres leder, hvis de har spørgsmål eller er usikre vedrørende deres arbejdsmiljø. Husk information på andre sprog, hvis I fx har udenlandske medarbejdere.

 2. Gå systematisk frem
  Sæt jer ind i og tag udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Afdæk jeres processer og arbejdsopgaver: Hvor kan I iværksætte tiltag, der kan håndtere coronarelaterede problematikker. Det glæder bl.a. i forhold til:
  • Tilrettelæggelse og organisering af arbejde
  • Indretning af lokaler og hjemmearbejdspladser
  • Adfærd og hygiejne
  • Håndtering af sygdom og symptomer
  • Information til medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere
  • Overvej om I tidligt kan være i kontakt med ansatte, der rejser ind fra andre lande, så de bliver informeret.

 3. Få et fælles ejerskab
  Tag fat på de opgaver og problemer, som er relevante på arbejdspladsen, og inddrag medarbejderne aktivt i at finde den rigtige løsning. De bedste løsninger er dem, som alle på arbejdspladsen føler et ejerskab for.

 4. Husk at informere
  Informer og involver medarbejderne. Det kan ske gennem opslag, e-mails og interne nyhedsbreve samt ved personalemøder osv. Giv medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål og vær åben over for deres input. Husk at oversætte information til andre sprog, når det er relevant – bl.a. hvis I har tilrejsende arbejdskraft.

Arbejdsmiljøorganisationens opgaver

I forhold til corona-situationen er arbejdsmiljøgruppens opgaver de samme, som i andre spørgsmål om arbejdsmiljøet:

 1. At deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen
 2. Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål
 3. At holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici
 4. At opstille principper for tilstrækkelig oplæring og instruktion tilpasset arbejdsforholdene og de ansattes behov og sørge for at der føres kontrol med overholdelsen af instruktionerne
 5. At varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici
 6. At kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov
 7. At påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed

Find Arbejdstilsynets informationsmateriale som PDF her


Senest revideret den 18. august 2023