Del: - -

Arbejdsmiljø i Corona-tider

Find vejledninger fra myndighederne og nogle af de råd og materialer om covid-19, som BFA Velfærd og Offentlig Administration har udviklet, og som kan være relevante i denne tid for uddannelsesinstitutioner.

Er I ramt af mental coronamathed i arbejdsfællesskabet?

Nogle ansatte vil opleve faglig og mental afmatning efter snart to måneder med corona. Ugevis med virtuel undervisning uden den daglige føling med elever og studerende kan slide på motivationen. Det samme kan en anderledes hverdag på en skole, hvor hensyn til afstand og hygiejne kan påvirke fagligheden. Forsker og organisationspsykolog Malene Friis Andersen giver sine bedste råd til, hvordan I håndterer coronamathed. Læs mere her.

10 tip til et stærkt arbejdsfællesskab, når jeres arbejdsplads åbner igen

Corona-nedlukningen har betydet en arbejdsmæssig kolbøtte for mange. Nu åbner flere arbejdspladser stille og roligt op igen. BFA Velfærd og Offentlig administration har talt med arbejdslivsforsker Malene Friis Andersen og organisationspsykolog Tina Mulvad Jørgensen om, hvordan I styrker og passer på jeres arbejdsfællesskab i den nye situation. Læs mere her.

5 gode råd til arbejdspladsen: Håndter usikkerhed og bekymring

Hvordan tager I godt vare på hinanden, når jeres arbejdsplads igen åbner op? Find fem gode råd til, hvordan I på arbejdspladsen i fællesskab kan håndtere de mange spørgsmål og den usikkerhed, der kan opstå i en tid, som er uvant for os alle. Rådene er udarbejdet af Pia Ryom, som er ledende arbejdspsykolog ved arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Læs mere her.

Til leder og arbejdsmiljørepræsentant i arbejdsmiljøgruppen: Har I føling med ansatte og kolleger?

I en hverdag, hvor alle ikke færdes sammen fysisk, kan det være en udfordring at have føling med, hvordan medarbejdere og kolleger har det og håndterer arbejdsopgaverne. I denne metode finder arbejdsmiljøgruppen støtte til at skabe overblik over, hvordan det går med ansatte og kolleger og hvordan jeres føling er med dem i den nye situation. Find metoden her. 

Hvad gør andre arbejdspladser for at mindske usikkerhed og bekymring?

Flere arbejdspladser fortæller på denne side, hvad de i fællesskab gør for at mindske usikkerhed og bekymring. Læs med her, og fortæl også gerne, hvad I gør hos jer

Til det virtuelle samarbejde: Vær opmærksom på både potentialer og problemstillinger

Der kan både være gevinster og vigtige opmærksomhedspunkter, når ledere og medarbejdere er på afstand, og kontakten og samarbejdet er virtuelt. Læs nogle opmærksomhedspunkter her og drøft fx i arbejdsmiljøgruppen, hvordan I bedst udnytter mulighederne og tager hånd om de potentielle problemer. 

Til de virtuelle møder: Forebyg frustrationer med en virtuel mødeguide

Virtuelle møder er et vilkår for mange i den aktuelle situation. Med enkle opmærksomhedspunkter til mødeleder og mødedeltagere kan de blive en bedre oplevelse og bidrage til et godt samarbejde. Læs mere her.


Senest revideret den 19. august 2022