Del: - -

Vejledning og værktøjer: Vold

Arbejdstilsynets vejledning handler om arbejdsgiverens pligt til at forebygge arbejdsrelateret vold og om hvordan man i virksomheden kan samarbejde om at forebygge og håndtere arbejdsrelateret vold. Læs mere, og find værktøjer til forebyggelsen.

Vejledningen

  • Definerer, hvad der er forstås som vold: Det gælder både arbejdsrelateret fysisk og psykisk vold, herunder trusler og anden krænkende adfærd, som borgere udøver mod ansatte eller arbejdsgiver.
  • Præciserer, hvor og hvornår volden kan forekomme: Det gælder både i arbejdet eller uden for arbejdstiden.
  • Forklarer de helbredsmæssige reaktioner på vold: De kropslige, følelsesmæssige, tankemæssige og adfærdsmæssige – og reaktionernes betydning for arbejdet.
  • Beskriver, hvordan virksomhederne kan leve op til arbejdsmiljølovgivningens regler om arbejdsrelateret vold. Det gælder både:
    • Virksomhedernes løbende forebyggelse af vold. Det omfatter bl.a. præcisering af arbejdsgiverens pligter, at tage afsæt i forebyggelsesprincipperne, forankring i AMO, systematisk forebyggelse ved risikovurdering og registrering, hensigtsmæssig planlægning af arbejdet og indretning, oplæring og instruktion.
    • Virksomhedernes håndtering af voldsepisoder i arbejdstiden. Det omfatter bl.a. at følge virksomhedens instruktioner, brug af tekniske hjælpemidler, brug af konfliktnedtrappende sprog og kollegial støtte.
    • Virksomhedernes bearbejdning og opfølgning på en voldsepisode. Det omfatter bl.a. herunder psykisk førstehjælp, anmeldelse og evaluering.

Læs mere om, hvad I skal gøre i ATs vejledning her

NB: Vold mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere er krænkende handlinger. Læs mere om AT’s vejledning om krænkende handlinger her

Få værktøjer til at forebygge og håndtere vold:


Senest revideret den 22. marts 2023