Del: - -

Vejledning og værktøjer: Krænkende handlinger

At-vejledningen handler om krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere. Få introduktion og værktøjer til forebyggelsen.

Vejledningen om krænkende handlinger kommer omkring:

  • Reglen om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
  • Generelt om krænkende handlinger
  • Krænkende handlinger i form af mobning
  • Andre måder krænkende handlinger kan forekomme på
  • Særligt om seksuel chikane
  • Hvilke årsager der kan være til krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
  • Hvilke helbredsmæssige reaktioner der kan følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
  • Hvordan man kan forebygge krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
  • Hvad man kan gøre, hvis der opstår krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
  • Anmeldelse af krænkende handling som arbejdsulykke.

Læs, hvad I skal gøre i ATs vejledning her.

Bemærk: Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, som udøves af personer, der ikke er ansatte eller arbejdsgiver i virksomheden, fx borgere og kunder, er arbejdsrelateret vold.
Læs mere om AT’s vejledning om arbejdsrelateret vold her

Få værktøjer til at forebygge og håndtere krænkelser:

Forebyg krænkende handlinger af seksuel karakter:

Forebyg mobning:


Senest revideret den 14. marts 2022