Del: - -

Digital chikane

Det sker i stigende grad, at medarbejdere trues og chikaneres via digitale medier. Det skal forebygges og håndteres som et arbejdsmiljøproblem, som angår hele arbejdspladsen.

Langt størstedelen af den digitale kontakt mellem borgere og medarbejdere foregår i en saglig og fredelig tone. Men det sker, at undervisere og andre offentligt ansatte bliver udsat for digital chikane,

Chikanen kan antage mange forskellige forme, fx optagelse og videredeling af private billeder, film og oplysninger, falske profiler og digitalt identitetstyveri, fotomanipulation fx 'fake porn', injurierende udtalelser, groft sprogbrug, bagtalelse, sårende bemærkninger, nedvurdering af kompetencer m.v.

Chikanen kan optræde i mange forskellige sammenhænge: På sociale medier, via sms'er eller mails eller via fotos og video af medarbejderen i private sammenhænge.

Digital chikane kan også finde sted internt på arbejdspladsen i form af fx nedvurderende bemærkninger og kritik af faglighed eller private forhold på intranet eller interne mails. Også det at udelukke en person fra fælles mails og digital information kan være udtryk for chikane.

Digitale chikane gør ondt

Ofte tænker vi på digital chikane som mindre alvorlig, end hvis handlingen foregår i det direkte møde mellem mennesker. Men sådan opleves det ikke for den, som rammes. Det kan tværtimod opleves ekstra hårdt, hvis ens private liv bliver invaderet, eller hvis en person, man mener at have et godt forhold til i hverdagen, fx bagtaler én i mails eller virtuelle for.


Senest revideret den 14. december 2022