Del: - -

Vejledning og værktøjer: Stor arbejdsmængde og tidspres

Vejledningen handler om arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres, og hvordan arbejdspladserne kan arbejde forebyggende med denne påvirkning i det psykiske arbejdsmiljø. Find også værktøjer til forebyggelsen.

Vejledningen kommer omkring:

 • Definition af stor arbejdsmængde og tidspres
 • De helbredsmæssige konsekvenser ved stor arbejdsmængde og tidspres
 • Virksomhedens pligt
  • til at sikre, at arbejdet er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt
  • til at afdække stor arbejdsmængde og tidspres
  • til at forebygge risici for ansattes sundhed, herunder
   • Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet
   • Tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet
   • Støtte i arbejdet fra ledelse og kolleger
   • Indflydelse i arbejdet i forhold til det arbejde, som skal udføres
   • Hensynet til ansattes forudsætninger
   • Beskyttelse af særligt følsomme risikogrupper
  • til at føre effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Læs, hvad I skal gøre i ATs vejledning her.

Få værktøjer til at forebygge og håndtere stor arbejdsmængde og tidspres:


Senest revideret den 6. maj 2024