Del: - -

Værktøjer og vejledning på vej: Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Vejledningen til høje følelsesmæssige krav udkommer efter planen i maj 2023. I mellemtiden kan du finde BFA’s værktøjer til at understøtte forebyggelsen af høje følelsesmæssige krav.

Ved høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker forstås arbejde, som indebærer direkte eller indirekte kontakt med mennesker, herunder borgere og kunder, og hvor kontakten stiller høje krav til at

  • sætte sig ind i, rumme eller håndtere disse menneskers tænkning, følelser eller adfærd,
  • håndtere eller skjule egne tanker eller følelser eller
  • tilpasse kommunikation eller adfærd til de mennesker, der arbejdes med.

Arbejdstilsynets vejledning om høje følelsesmæssige er ikke udkommet endnu. Men i bekendtgørelsen for psykisk arbejdsmiljø står der bl.a.:

Arbejdet skal i alle led planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på kort og lang sigt i forhold til høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Ved vurderingen af, om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker indebærer en risiko for sikkerhed eller sundhed, skal især lægges vægt på forholdet mellem følgende elementer:

  1. Omfanget af kontakten med de mennesker, der arbejdes med, herunder den tidsmæssige udstrækning.
  2. Karakteren af kontakten med de mennesker, der arbejdes med.
  3. Forebyggende tiltag

Derudover skal der ved vurderingen lægges vægt på, om andre påvirkninger i arbejdsmiljøet øger risikoen for sikkerhed eller sundhed ved høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her. 

Få værktøjer til at forebygge og håndtere høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker:

  • Trivsel i fællesskab – et materiale, der sætter fokus på, hvordan underviseren påvirkes følelsesmæssigt af miljøet i klassen/undervisningen
  • En materialeserie med fokus på at skabe dialog om følelser på jobbet
  • Tæt på mistrivsel – om at skulle håndtere elever, kursister og studerendes følelser som en del af jobbet som underviser

Senest revideret den 23. marts 2023