Del: - -

Vejledning og værktøjer: Uklare og modstridende krav

Uklare og modstridende krav på jobbet kan indebære en risiko for medarbejdernes helbred. Arbejdstilsynets vejledning er udkommet i februar 2023 og handler om arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til uklare krav og modstridende krav i arbejdet og om relevante forebyggende tiltag. Læs mere her på siden, hvor du også finder også BFA’s værktøjer til at understøtte forebyggelsen af uklare krav.

Uklare krav i arbejdet kan komme til udtryk ved, at medarbejdere er i tvivl om, hvordan de skal løse deres opgaver, hvad der forventes af dem, eller hvornår de har udført deres arbejde godt nok. Det kan også komme til udtryk i relation til deres ansvarsområder, hvor de kan være i tvivl om, hvem der gør hvad.

Modstridende krav til arbejdet handler om, at det ikke er muligt for medarbejderne at indfri alle krav og forventninger. Det kan fx være, når ledelse, borgere, kunder eller samarbejdspartnere har forskellige ønsker til, hvordan en opgave skal løses.

Vejledningen kommer omkring:

 • Om vejledningen:
  • Hvad indeholder vejledningen?
  • Hvem er vejledningen relevant for?
  • Vejledningens tilgang til forebyggelse
 • Definitionen, konsekvensen og pligten til at sikre, at arbejdet er forsvarligt
  • Definitionen af uklare og modstridende krav
  • Konsekvenser for de ansattes sikkerhed og sundhed
  • Risikoen skal forebygges
 • Afdæk og vurdér uklare krav og modstridende krav:
  • Hvordan afdækker du uklare krav og modstridende krav i arbejdet?
   Hvordan vurderer du om risikoen for sikkerhed og sundhed er effektivt forebygget?
 • Forebyg risikoen for de ansattes sikkerhed og sundhed: 
  • Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet
  • Tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet
  • Støtte i arbejdet fra ledelse og kolleger
  • Indflydelse i arbejdet i forhold til det arbejde, som skal udføres
  • Beskyttelse af særligt følsomme risikogrupper
  • Hensynet til ansattes forudsætninger
 • Før effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
 • Relaterede bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere i vejledningen her.

Få værktøjer til at forebygge og håndtere modstridende eller uklare krav:

 • På siden 'Klarhed i arbejdet' har BFA samlet en række værktøjer til arbejdspladsen
 • Den gode modtagelse for nyansatte peger på, hvordan I sikrer god instruktion og oplæring
 • Forstå og forebyg stress: Bliv klogere på, hvad stress er, hvordan det opstår og udvikler sig, og hvad du som leder kan gøre - på egen hånd og i samarbejde med den enkelte medarbejder, teamet, lederkollegerne og de relevante samarbejdsfora

Senest revideret den 23. marts 2023