Del: - -

Tidslinje og tjekliste til den gode modtagelse

Den gode modtagelse kan ses som et forløb i fire faser. Se tidslinjen her og hent tjekliste til de opgaver, som skal løses undervejs.

Introduktionsforløbet kan opdeles i faser, som hver har sine opgaver og overvejelser. En systematisk tilgang er med til at sikre, at man får det hele med, også efter den første tid, når det er blevet hverdag.

Fire faser i introduktionsforløbet

  • Forberedelsen: Kontaktpersonen forbereder forløbet og den praktiske modtagelse af den nye kollega.
  • Den første uge: Velkomst den første dag. Faglig og praktisk introduktion til arbejdet og de nye kolleger.
  • De første tre måneder: Den nyansatte kommer dybere ind i jobbet og den praktiske hverdag. Status på de første tre måneder med fokus på læring.
  • Det første år: Den nyansatte, lederen, kontaktpersonen og evt. sparringspartneren evaluerer introduktionsforløbet.

Tænk over timingen

Der er en risiko for, at den nye kollega drukner i information og nye ansigter, som er svære at huske og skelne bagefter.

Det kan derfor være en god idé at knytte mødet med fx folk i andre afdelinger op på konkrete opgaver i hverdagen, og tage mødet når det er fagligt aktuelt, eller når den nye kollega selv har behovet. På den måde knytter introduktionen an til det faktiske indhold i jobbet og kerneopgaven - og bliver lettere at huske.

Tjekliste til den gode modtagelse

Tjekliste

Tjeklisten er ikke en facitliste. Ikke alle punkter vil være lige relevante for jeres arbejdsplads, og I vil sikkert have brug for at tilføje flere.

Det er ikke nødvendigvis arbejdsmiljøgruppen, der skal udforme tjeklisten, men den kan indgå som et element i rammen for den gode modtagelse, som arbejdsmiljøgruppen bidrager til.

Hent tjeklisten her - lige til at rette til efter jeres egne behov.

 


Senest revideret den 26. april 2021