Del: - -

Case: Godt fundament for dit lærerliv

Mange nyuddannede lærere rammes af 'praksischok', når de får deres første job i folkeskolen. Århus Lærerforening har udviklet et kursusforløb, som hjælper de nye lærere i gang.

Projektet 'Fundament til dit lærerliv' skal understøtte de nyuddannede, nyansatte lærere i første skoleår. Formålet med forløbet er at lette overgangen mellem uddannelse og lærerjobbet, så færre nyuddannede lærere forlader jobbet i løbet af de første år.

Erfaringerne fra det første år er så gode, at Aarhus Kommune nu vil gøre projektet permanent.

I krise efter tre måneder

"I de senere år har vi set en helt ny type af krisesamtaler' i lærerforeningen", forklarer Malene Vestergård, der er konsulent i Århus Lærerforening og til daglig arbejder med rådgivningen af lærere i krise.

"Vi begyndte at se unge, nyuddannede lærere, som allerede efter få måneder i arbejde ønskede hjælp til at finde et nyt job uden for folkeskolen. Det er jo dybt foruroligende i en tid, hvor mange skoler i forvejen mangler lærere. Så vi besluttede at gøre noget."

"Mange af de nyuddannede lærere fortalte, at lærerdrømmen var brast i mødet med virkeligheden, siger Malene Vestergård.

Kursus til nyansatte

Resultatet blev et pilotprojekt i skoleåret 2018-19, hvor 16 nyuddannede og nyansatte lærere fra de aarhusianske folkeskoler fik tilbudt et forløb med tre halve kursusdage plus to runder af personlig supervision fordelt ud over det første skoleår.

Kurset blev udviklet af Århus Lærerforening i samarbejde med forskere fra VIA University College. Deltagelse var gratis for lærerne, og alle udgifter blev betalt af lærerforeningen.

Interessen var stor, både blandt de nyuddannede læerere og deres ledere, og kurset blev hurtigt fuldt booket. Et år efter er resultater og tilbagemeldinger fra deltagerne og deres skoler så positive, at kurset gentages i 2019-20, men nu finansieret af Aarhus Kommune.

Kursusforløbet indeholder emner som kommunikation og konflikthåndtering, relationsarbejde, den første årsplan og redskaber til at passe på sig selv i en presset hverdag. Se hele kursusprogrammet her.

Personlig supervision

"De to runder med personlig supervision er en meget vigtig del af forløbet", forklarer Malene Vestergård. Supervisionen sker i løbet af efteråret og foråret og kan være generel supervision på undervisningen, eller det kan være om helt konkrete udfordringer: Et forældrepar, som ikke vil samarbejde, et vanskeligt barn eller et barn i sorg.

"Som noget specielt i dette forløb har vi valgt at bruge eksterne supervisorer - i stedet for en mentor blandt kollegerne, som man ofte gør. Tilbagemeldingerne viser, at det giver den nyansatte en større tryghed og frihed til at vise sin sårbarhed og usikkerhed fremfor, hvis man sidder over for en kollega. Det gør selvfølgelig forløbet lidt dyrere, men det er investeringen værd", mener hun.

Endelig peger Merete Vestergård på selve det at dele hverdagens oplevelser med andre nyuddannede som en vigtig del af kursusforløbet: Man får et fortroligt rum sammen med andre i samme situation - og man oplever, at andre står med de samme udfordringer og den samme usikkerhed, som én selv.

Mere information

Århus Lærerforeningen vil meget gerne dele konceptet og erfaringerne med 'Fundament for dit lærerliv'.


Senest revideret den 05. januar 2021