Del: - -

Den gode modtagelse. En guide til introduktion af nye medarbejdere

At rekruttere en ny medarbejder er en begivenhed fyldt med for­ventninger og nye muligheder. Guiderne om den gode modtagel­se handler om det næste skridt: At den nye medarbejder bliver en integreret del af arbejdspladsen.

'Den gode modtagelse. En guide til introduktion af nye medarbejdere' giver inspiration til, hvordan I tilrettelægger en god modtagelse og derved sikrer, at den nyansatte bliver integreret både fagligt og socialt og oplever et godt arbejdsmiljø.

Guiderne findes i seks versioner: fem, som retter sig mod hver sin del af uddannelses- og forskningsområdet, og én som retter sig mod kontor samt social- og sundhedsområdet. Hent de enkelte guider på godtarbejdsmiljø.

Guiderne er skrevet til ledelsen, arbejdsmiljøgruppen og andre fora eller personer på arbejdspladsen, der spiller en rolle i for­hold til at sikre et godt arbejdsmiljø og en god modtagelse af den nyansatte.

Læs vigtige pointer fra hæftet

  • Fakta om den gode modtagelse: Der er markante gevinster ved en god modtagelse - både for arbejdspladsen og for den nyansatte. Det handler om både faglig og social integration og om den nyansattes praktiske og organisatoriske behov. Og husk at den gode modtagelse er en fælles opgave for hele arbejdspladsen.

  • Hvem gør hvad i den gode modtagelse? Hele arbejdspladsen spiller en rolle i forbindelse med modtagelsen af nye medarbejdere. Systematik og klar fordeling af opgaverne er en vigtig del af en god modtagelse.
  • Tidslinje og tjekliste til den gode modtagelse: Den gode modtagelse kan ses som et forløb i fire faser. Se tidslinjen her og hent tjekliste til de opgaver, som skal løses undervejs.

  • Ny i jobbet: Få en god start: En god modtagelse er altid vigtig for et godt arbejdsliv. Men for nyuddannede er en god start ekstra vigtig, fordi overgangen mellem studie og arbejde kan opleves som særligt udfordrende.

Læs mere og hent de seks guider her:


Senest revideret den 16. august 2023