Del: - -

Flyer - Fem guider om den gode modtagelse

Det er en fælles opgave for alle på arbejdspladsen at medvirke til, at den nye kollega kommer godt fra start. Både ledelsen og mange andre spiller vigtige formelle og uformelle roller.

Jeres nye kollega skal integreres fagligt og socialt. Nye ansatte skal i løbet af kort tid både tilegne sig de faglige standarder på arbejdspladsen og lære at agere i de uformelle og sociale normer, som er en forudsætning for at blive en del af holdet. 

Faglig integration er at tilegne sig de faglige krav og standarder, som gælder på arbejdspladsen, og om at finde et passende niveau for kravene. Der er især fire faktorer, som kan fremme en god integration:

  • Klare forventninger til løsningen af opgaverne
  • Tydelige tilbagemeldinger
  • Et passende ansvar
  • Adgang til information

Social integration handler om at sikre, at den nyansatte føler sig accepteret og anerkendt som en del af arbejdspladsens fællesskab og bidrage til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø fra starten. Her har en god relation til teamet og lederen meget stor betydning, men også små ting som at blive hilst på om morgenen og spurgt til, hvordan det går, opleves af mange nyansatte som vigtige tegn på at blive accepteret og anerkendt.

Hent flyeren og de enkelte guider på godtarbejdsmiljø.


Senest revideret den 17. august 2023