Del: - -

Fakta om den gode modtagelse

Der er markante gevinster ved en god modtagelse - både for arbejdspladsen og for den nyansatte. Det handler om både faglig og social integration og om den nyansattes praktiske og organisatoriske behov. Og husk at den gode modtagelse er en fælles opgave for hele arbejdspladsen.

Markante gevinster

Der kan være mange gevinster at hente med en relativ beskeden indsats. En god introduktion og start med nye medarbejdere kan have en positiv indvirkning på flere forhold:

  • Bedre trivsel for den nyansatte
  • Større kvalitet i opgaveløsningen
  • Bedre fastholdelse af medarbejdere
  • Færre arbejdsskader
  • Færre sygedage
  • De nye bliver hurtigere produktive og kan aflaste deres kolleger
  • Stærkere fællesskab på arbejdspladsen

Bedre fastholdelse

Nyansatte er den gruppe, som sidder løsest på enhver arbejdsplads, og står derfor for den største udskiftning i personalegruppen. Stor udskiftning i medarbejdergruppen har både dårlig indvirkning på arbejdsmiljøet og på økonomien. 

Forskningen viser bl.a.:

  • Ansatte, som får et velstruktureret introduktionsprogram, har 70 % større sandsynlighed for fortsat at være på arbejdspladsen efter tre år.
  • Den vigtigste bestemmende faktor for, hvor velfungerende den nyansatte bliver, er, om arbejdssituationen og arbejdsmiljøet opleves som positivt eller negativt i starten.
  • De første 90 dage i ansættelsen er afgørende for, om den nyansatte finder sig til rette i organisationen.

Både faglig og social integration

Faglig integration er at tilegne sig de faglige krav og standarder, som gælder på arbejdspladsen. I forhold til den nyansattes trivsel handler det især om at skabe mest mulig mening og forudsigelighed for den nyansatte. Det handler også om at finde et passende niveau for kravene i starten af ansættelsen.

Den sociale integration handler om at sikre, at den nyansatte føler sig accepteret og anerkendt som en del af skolens fællesskab og bidrage til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø fra starten. Det sker fx ved frokosten og sociale arrangementer, hvor den nyansatte får sat ansigt på de nye kolleger og får lejlighed til at opleve omgangsformen og arbejdspladsens kultur.

Praktiske og organisatoriske behov

Praktiske behov: Det praktiske er nemt at overse, men er afgørende at have på plads fra starten. Det er et vigtigt signal til den nyansatte, at vedkommende er både ventet og velkommen. At fx nøglen, lærer-arbejdspladsen og computeren er på plads, og at IT og e-mailen virker. Husk også at fortælle, hvem den nyansatte kan gå til, når der opstår bøvl med det praktiske.

Organisatoriske behov: Hvordan ser jeres årshjul ud, hvilke typer af møder holder I hvornår og hvordan, hvem kan beslutte hvad, i hvilke fora, og hvordan kan hhv. ledelsen og de ansatte gøre deres indflydelse gældende? Det handler også om at introducere til nøglepersoner i organisationen: ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, nærmeste teamkol-leger og det tekniske servicepersonale og skabe indblik i, hvornår den nyansatte kan gå til dem. På den måde understøtter I det gode psykiske arbejdsmiljø ved at skabe forudsigelighed i arbejdet og klarhed over indflydelsesmulighederne

En fælles opgave

Det er en fælles opgave for alle på arbejdspladsen at medvirke til, at den nye kollega kommer godt fra start. Både ledelsen og mange andre spiller vigtige formelle og uformelle roller. Det er centralt, at arbejdet med at modtage den nyansatte er koordineret og hænger sammen – uanset hvem der spiller hvilken rolle undervejs.


Senest revideret den 5. januar 2021