Del: - -

Mindre støjende adfærd med god indretning og godt inventar

Forskellige rum inviterer til forskellig adfærd. Derfor kan klog indretning og det rigtige inventar være med til at fremme en mindre støjende hverdag - samtidig med at det forbedrer akustikken.

"Forskningen viser, at vi bliver mest forstyrret og generet af støjen fra andre mennesker: Højlydt snak, råben osv", siger Mai-Britt Beldam, som i en årrække har arbejdet med akustik i skoler og dagtilbud.

"Når man vil reducere forstyrrelse, skal man først og fremmest arbejde med akustikken i rummene – ellers falder alle tiltag med at fremme rolig adfærd og dæmpe støj til jorden. Selvfølgelig er lydkilden (fx støjende mennesker) vigtig, men dårlig akustik vil i sig selv fremme støjende adfærd og fx få folk til at tale højere".

’’Det handler om, at rummene inviterer til en bestemt adfærd, som umiddelbart han afkodes af både børn og voksne – OGSÅ i forhold til lyd. En sportshal og en lang gang inviterer til løb og råben, både fordi rummets dimensioner inviterer til det, men også i høj grad hvis lyden er ’stor’. Et rum, som lydligt føles småt og er fysisk afgrænset, inviterer til dæmpet tale. Det kaldes også for 'bibliotekseffekten'", forklarer hun.

Ideer til støjdæmpende indretning:

  • Skab rum-i-rummene. Opdel store rum i mindre hyggekroge og mødesteder med sofagrupper, reoler, mobile vægge, gardiner, grønne planter eller blot ved at fokusere lyset på mindre arealer. Det dæmper ikke i sig selv støjen, men det inviterer til en afdæmpet adfærd.
  • Opdel støjende og stille aktiviteter, så støjen samles i lukkede rum uden at forstyrre mere end højest nødvendigt. Det kan være nødvendigt at forbedre luftlydsisolationen R'w mellem rummene. Læs mere her.
  • Støjdæmpende møbler og inventar: Både opslagstavler og billeder kan købes som støjabsorberende plader og kan monteres på vægge, skabssider osv. Bløde møbler, sækkestole og store puder kan også absorbere støj, mens gardiner og gulvtæpper har meget lille effekt.
  • Støjdæmpende udstyr: Vi forstyrres mest af støj fra andre mennesker. Men det rigtige udstyr kan være med til at reducere støjen. Plastkasser kan erstattes af kurve. Bordfodboldspil kan købes med korkbolde og glaslåg. Legeredskaber som fx ribber og gynger kan flyttes væk fra gang- og fællesarealerne til lukkede rum. Stoleben kan forsynes med støjdæmpende filtdutter.

Vær opmærksomme på de særligt sensitive

Nogle mennesker (både børn og voksne) er mere sårbare over for støj og forstyrrelser. Tag hensyn til kolleger med fx hørenedsættelse eller særlig følsomhed, når I organiserer arbejdet. Tilbyd børnene høreværn og hørebøffer til computeren - eller måske et særligt stillerum, hvor ikke alle kan myldre ind.


Senest revideret den 26. april 2021