Del: - -

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø hænger sammen

Hovedpine og ondt i ryggen kan udløses af psykiske belastninger. Omvendt kan fysiske forhold som fx smerter påvirke vores psykiske helbred og sociale liv. Derfor bør det fysiske og psykiske arbejdsmiljø ses i sammenhæng.

Talrige undersøgelser fra Danmark og udlandet viser, at der er en sammenhæng mellem det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Du kan se eksempler på disse faktorer på illustrationen herover. Sammenhængen går begge veje:

  • Vedvarende smerter, støj og dårlig luftkvalitet kan føre til en bred vifte af psykiske symptomer som træthed, koncentrationsbesvær, irritation, lavt selvværd og stress.
  • Omvendt kan dårligt samarbejde, manglende indflydelse på eget arbejde og manglende støtte og opbakning fra lederen give fysiske symptomer som smerter i bevægeapparatet, hovedpine og ondt i maven.

Der er stærk dokumentation for, at der er en sammenhæng mellem fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Men det er ikke fuldstændigt dokumenteret, hvordan fx dårligt samarbejde fører til smerter i musklerne, eller hvordan dårlig luftkvalitet skader indlæringen.

Råd til arbejdsmiljøgruppe og ledelse

Derfor er det bedste råd til ledelse og arbejdsmiljøorganisation at arbejde flerstrenget og helhedsorienteret og at se det fysiske, psykiske og sociale arbejdsmiljø i en sammenhæng. Ikke som adskilte problemområder.

Eksperterne taler derfor om et bio-psyko-socialt perspektiv på arbejdsmiljøet. Hør prof. Johan Hviid Andersen fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning forklare sammenhængen i denne korte video fra Videncenter for Arbejdsmiljø:


Senest revideret den 26. april 2021