Del: - -

Ledelse og samarbejdsfora sætter rammen for samarbejdet

Både ledelsen og samarbejdsorganerne spiller en vigtig rolle for stærkere samarbejdsmiljøer blandt forskere og undervisere. Læs fire konkrete anbefalinger til at styrke samarbejde og feedback-kultur.

Citat Elite


Hæftet Stærke arbejdsfællesskaber på universiteterne giver fire konkrete anbefalinger til ledelsen og samarbejdsorganisationen og peger på en række dilemmaer, som bør diskuteres som led i en samlet indsats.

Både ledelsen og samarbejdsorgan-erne spiller en vigtig rolle i etablering af stærkere samarbejdsmiljøer blandt forskere og undervisere via fastlæggelse af de overordnede rammer for arbejdet og det kollegiale samspil – og ved selv at gå i spidsen.

Også arbejdsmiljøorganisationen har en vigtig rolle i at formidle og fastholde mål, politikker og metoder til styrkelse af det psykiske arbejdsmiljø og tage initiativ til lokale indsatser.

Struktur og kultur

Der ligger både en strukturel og en kulturel opgave for ledelsen og de centrale samarbejdsorganisationer i at styrke samarbejdet i de faglige miljøer:

  • Den strukturelle opgave består i at sikre, at arbejdet organiseres, så forskningen og undervisningen udføres i samarbejdende fællesskaber.
  • Den kulturelle opgave består i at består i at forme de kulturelle normer, der påvirker graden af forpligtelse på hinanden og graden af tillid i gruppen.

Fire anbefalinger til ledelsen og samarbejdsorganisationen

  • Tag en strategisk beslutning om at udvikle samarbejdet. Skab en tydelig retning for forsker- og undervisergruppernes samarbejde, understøt de nødvendige prioriteringer, der gør samarbejdet muligt, og tænk tre år frem: Hvordan kan I overordnet tilrettelægge arbejdet, så det skaber den bedste grobund for stærkt fagligt samarbejde?
  • Skab bedre rammer for kollegialitet og samarbejde. Eftergå jeres rammer og belønningsstrukturer, vedtag retningslinjer for feedback og kritik, og hav et beredskab og en klar procedure for samarbejde, der udvikler sig konfliktpræget.
  • Led kulturen – beløn godt samarbejde. Fremhæv kollegiale initiativer, tag konsistent fat i personer, som gør samarbejde og kollegialitet vanskeligt, og vær særligt opmærksom på adfærden hos kolleger med høj status og anseelse.
  • Gå selv i spidsen. Vis vejen, og kommunikér jeres værdier og forventninger til samarbejdet. Se jer selv i øjnene: Er I parate til at insistere på en positiv omgangsform og til at understøtte en kultur, hvor alle samarbejder og stræber efter fælles læring? Er I rustet til opgaven?

Mere om ledelsen og samarbejdsorganisationens roller

Læs mere i hæftet Stærke arbejdsfællesskaber på universiteterne om hvordan I som ledere og medlemmer af samarbejdsorganisationen kan bidrage til at udvikle rammerne og kulturen i retning af bedre samarbejde og trivsel. Læs også om erfaringer fra universiteterne og forskernes overvejelser.


Senest revideret den 5. januar 2021