Del: - -

Inspirationshæfte: Stærke arbejds-fællesskaber på universiteterne

En guide til bedre samarbejde og faglig feedback i forsker- og undervisningsgrupper. Hent inspiration og konkrete metoder til at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Forskere og undervisere kan opleve en høj grad af mening og stor indflydelse på arbejdet. Men det kan svække både trivslen og kvaliteten i kerneopgaven, hvis den ansatte i for høj grad er overladt til sig selv i jagten på akademiske meritter og forskningsmidler. Vejen frem kan være et styrket fokus på samarbejdet fra ledelse, samarbejdsfora og forsker- og undervisergrupper.

Samarbejde og faglig feedback er to metoder til at styrke den faglige kvalitet og det videnskabelige personales psykiske arbejdsmiljø.

Hæfte: Stærke arbejdsfællesskaber på universiteterne

Hæftet er udviklet af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration til brug for ledere, arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisation samt de forsker- og undervisergrupper, som danner rammen for det daglige arbejde på universiteterne.

Hæftet beskriver hvordan både kerneopgave og trivsel hænger sammen, og hvordan begge dele kan styrkes gennem et øget fokus på samarbejde og faglig feedback.

Desuden præsenteres tre metoder til at styrke samarbejdet i grupperne, og to metoder til at udvikle en bedre faglig feedback.

Download English version here (Hent den engelske version her).


Senest revideret den 5. januar 2021