Inspirationshæfte: Stærke arbejds-fællesskaber på universiteterne

Dette hjemmesidetema indeholder en overskuelig opdeling af viden fra inspirati-onshæftet ’Stærke arbejdsfællesskaber på universiteterne’, der også findes på en-gelsk. I inspirationshæftet er der fokus på samarbejdet fra ledelse, samarbejdsfora og forsker- og undervisningsgrupper. Hæftet fungerer derfor som en guide til bedre samarbejde og faglig feedback.