Stærke arbejdsfællesskaber på universiteterne


Stærke arbejdsfællesskaber på universiteterne: En guide til bedre samarbejde og faglig feedback i forsker- og undervisergrupper

Strong working communities in the universities

A guide for better collaboration and academic feedback for research and teaching groups. Download the magazine.

Inspirationshæfte: Stærke arbejds-fællesskaber på universiteterne

Dette hjemmesidetema indeholder en overskuelig opdeling af viden fra inspirati-onshæftet ’Stærke arbejdsfællesskaber på universiteterne’, der også findes på en-gelsk. I inspirationshæftet er der fokus på samarbejdet fra ledelse, samarbejdsfora og forsker- og undervisningsgrupper. Hæftet fungerer derfor som en guide til bedre samarbejde og faglig feedback.