Del: - -

Materialer og hjælpeværktøjer

Der er de sidste årtier indført digital teknologi på mange områder og på alle niveauer i den danske uddannelsessektor. Formålet med forandringerne vil ofte være at styrke undervisningens kvalitet, elevernes udbytte og resultater, institutionernes økonomi eller styring og samarbejde i sektoren. 

Digitalisering på uddannelsesinstitutioner er et inspirationsværktøj til ledere og tillidsvalgte og til MED-udvalg/SU, arbejdsmiljøgrupper og trio.

Hæftet beskriver, hvordan digitalisering påvirker kerneopgaven, fagligheden og relationerne, og hvordan det igen påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Og det præsenterer erfaringer, viden og metoder til støtte for implementeringen af digital teknologi. Læs mere og hent hæftet her.

Fire aspekter af digitalisering

  • Digitalisering og kerneopgaven: Selv om digitalisering sjældent udfordrer den helt overordnede kerneopgave, kan den medføre forskydninger i fx opfattelsen af hvad der er det vigtigste i hverdagen, og hvilke muligheder der er for at fokusere på kerneopgaven.

  • Dialogen og fagligheden: Fagligheden kan påvirkes både i forhold til selve arbejdsopgaverne, kompetencekravene og den faglige selvforståelse. Nogle vil føle sig bekræftet i, hvad det vil sige at være en dygtig underviser. Andre kan føle sig udfordret på deres faglige status, autonomi, standarder eller værdier.

  • Digitalisering og relationerne: Digitalisering kan potentielt påvirke relationen til eleverne/de studerende, til kollegerne, mellem medarbejderne og ledelsen og relationen til forældrene. Det påvirker igen arbejdsmiljøet.

  • Implementering af digital teknologi: Der er mange potentielle faldgruber i implementering af digital teknologi. Det kan handle om, at teknologien ikke fungerer som ønsket eller forventet, at medarbejderne ikke får den nødvendige introduktion og forståelse af teknologien, at den indføres for hurtigt, eller at medarbejderne har ringe indflydelse.

Temaerne om kerneopgave, faglighed og relationer stammer fra et desk study over over en række forskere og konsulenters syn på digitalisering i en arbejdsmiljøsammenhæng. Læs mere om desk study'et her.

Overblik: Hent hjælpeværktøjer

Dialogværktøj: Digitalisering og psykisk arbejdsmiljø: Dialogspørgsmål og tips til at sætte dialogen i gang om de fire temaer: Kerneopgaven, fagligheden, relationerne og implementeringen. Hent værktøjet her.

Sådan kan digitalisering påvirke arbejdsmiljøet: En simpel oversigt over betydningen af digital teknologi ift. seks kvaliteter i det psykiske arbejdsmiljø. Hent oversigten her.

Ni principper for god inddragelse: Dialog med og inddragelse af medarbejderne er helt central for en vellykket digitalisering, der tager hensyn til det psykiske arbejdsmiljø. Hent værktøjet her.

Senest revideret den 5. januar 2021