Del: - -

Digitalisering og kerneopgaven

Selv om digitalisering sjældent udfordrer den helt overordnede kerneopgave, kan den medføre forskydninger i hverdagen og påvirke meningen i arbejdet.

Forskydningerne kan både ske i forhold til opfattelsen af hvad der er det vigtigste i hverdagen, og hvilke muligheder der er for at fokusere på kerneopgaven.

  • Digitalisering kan understøtte kerneopgaven: Vellykket digitalisering kan på forskellig vis styrke løsningen af kerneopgaven og dermed også meningen i arbejdet. Både ved at frigøre tid fra fx mere rutineprægede opgaver, der så kan bruges mere direkte på aktiviteter, der skaber værdi og ved at understøtte udførelsen af kerneopgaven, fx fordi man bliver bedre i stand til at tilrettelægge eller gennemføre undervisning af høj kvalitet.

  • Digitalisering kan også udgrænse dele af kerneopgaven: Digitaliseringen kan medføre, at der tages fokus væk fra kerneopgaven – eller at bestemte dele af kerneopgaven glider ud af fokus. Det kan fx skyldes, at systemerne til målstyring favoriserer de mål, der er lette at kvantificere som data. Eller digitaliseringen kan styrke nogle aspekter af læring, men udgrænse andre, fx de mere kropslige, sociale og taktile.

  • Digitalisering kan blive et formål i sig selv: Man kan blive så fascineret af og fokuseret på teknologien og dens muligheder, at man glemmer at spørge ”hvorfor?” og ”hvordan bidrager det til kerneopgaven?”. I så fald risikerer teknologien at blive et mål snarere end et middel.

”Vi bør praktisere en vis skepsis i forhold til den digitale verden. Vi falder så let i den naive begejstring, når der kommer en ny teknologi. I stedet skal vi tage snakken hver gang: Hvad er formålet? Hvad er investering og afkast?” (Leder, erhvervsskole).

Tre vigtige spørgsmål
  • Hvordan kan digitalisering bedst understøtte vores kerneopgave?
  • Rykker digitaliseringen ved vores opfattelse af, hvad kerneopgaven er, eller hvilke dele af den der er vigtigst?
  • Ændrer digitaliseringen vores oplevelse af mening i arbejdet?

 Sådan kan I gribe dialogen an

  1. Sæt spørgsmålet om digitaliseringens betydning for kerneopgaven på dagsordenen i de fora, hvor I allerede drøfter pædagogiske, didaktiske eller andre faglige spørgsmål.
  2. Udarbejd fælles pædagogiske/didaktiske principper og pejlemærker for, hvordan I vil bruge digitalisering i hverdagen – med fokus på kerneopgaven.
  3. Drøft potentielle gevinster og risici for kerneopgaven, hver gang I tager stilling til nye digitaliseringstiltag.
  4. Ændrer digitaliseringen vores oplevelse af mening i arbejdet?

Læs mere i hæftet 'Digitalisering på uddannelsesinstitutioner'.


Senest revideret den 5. januar 2021