Digitalisering og psykisk arbejdsmiljø

Der er de sidste årtier indført digital teknologi på mange områder og på alle niveau-er i den danske uddannelsessektor. Formålet med forandringerne vil ofte være at styrke undervisningens kvalitet, elevernes udbytte og resultater, institutionernes økonomi eller styring og samarbejde i sektoren.