Del: - -

På forkant med samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen

Et godt samarbejde er en forudsætning for, at arbejdsmiljøgruppen arbejder i samme retning og kan løse opgaverne på en effektiv måde. I kapitlet gives metoder til at styrke samarbejdet og til at sikre opbakning og legitimitet på arbejdspladsen.

Erfaringer viser, at arbejdsmiljøgruppens samarbejde, gensidige orientering af hinanden, nysgerrighed på hinandens perspektiver og evne til at finde fælles koordinerede handlinger, er præcis det, som hjælper arbejdsmiljøarbejdet på forkant. Tilsvarende skaber arbejdsmiljøgruppens arbejde sjældent stærke resultater, hvis samarbejdet ikke er ordentligt afstemt.

I andet kapitel af hæftet 'På forkant' beskriver vi otte metoder til, hvordan I kan skabe klarhed om forventninger, roller og opgaver internt i gruppen, og til at skabe større synlighed og gennemslagskraft i forhold til de ansatte og kollegerne på arbejdspladsen.

De otte metoder er:

  1. Afstem forventninger til opgaveløsningen: Hvordan får I samarbejdet op at køre? Det er et grundlæggende spørgsmål, når I etablerer og konsoliderer jer som arbejdsmiljøgruppe. Brug opgavepyramiden til at afstemme jeres indbyrdes forventninger. 
  2. Brug jeres forskellige positioner: Som leder og medarbejderrepræsentant har I naturligt forskellige positioner i arbejdsmiljøarbejdet. Det giver jer forskellige perspektiver på arbejdet.
  3. Drøft, hvad der motiverer jer i arbejdsmiljøarbejdet: Vi motiveres af forskellige ting, når vi arbejder med arbejdsmiljøet - og motivationen kan skifte i forhold til emnet og den konkrete anledning.
  4. Overvej behovet for kompetenceudvikling: Hvilke opgaver skal I løse i arbejdsmiljøarbejdet, og hvordan er I klædt på til det? Brug metoden til at sikre en god opgavefordeling og bliv klædt på til opgaverne.
  5. Få føling med organisationen: Når I har god føling med alle faggrupper og alle dele af arbejdspladsen, vil jeres arbejde i arbejdsmiljøgruppen bedre dække den arbejdsplads, som det er jeres opgave at repræsentere.
  6. Få styr på rollerne i arbejdsmiljøarbejdet: Ved at arbejde bevidst med de seks personlige roller kan I gøre arbejdsmiljøgruppens arbejde mere effektivt og synligt.
  7. Beslut, hvordan I vil inddrage arbejdspladsen: Jo højere grad af inddragelse, I praktiserer, jo større er potentialet for reelle forandringer af arbejdsmiljøet.
  8. Arbejd efter et årshjul: I kan med fordel planlægge jeres aktiviteter i et årshjul. Det er en måde at sikre, at I holder fokus på indsatsen og samtidig får fulgt systematisk op på jeres møder i arbejdsmiljøgruppen. 
  • Vurderingsskema: Kapitlet starter med et vurderingsskema, der kan bruges som afsæt for jeres orientering i kapitlets anbefalinger.

Hent de enkelte værktøjer som pdf her.

Hent hele hæftet 'På Forkant' her.


Senest revideret den 26. april 2021