Del: - -

På forkant med arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen

Et systematisk, opsøgende og involverende arbejde fra arbejdsmiljøgruppen er grundlaget for at komme på forkant i arbejdsmiljøarbejdet og samarbejdet om et godt psykisk arbejdsmiljø.

Især i forhold til det psykiske arbejdsmiljø er der ofte brug for en bred og langsigtet indsats, som involverer alle på arbejdspladsen for at komme i mål. I første kapitel af hæftet 'På forkant' beskriver vi syv metoder, I kan bruge i arbejdsmiljøgruppen. Metoderne kan hjælpe jer til at systematisere og styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø og skabe større engagement og ejerskab på arbejdspladsen.

De syv metoder er:

  1. Brug APV’en dialogisk: APV’en er et centralt omdrejningspunkt i arbejdsmiljøgruppens arbejde. Den skal udføres mindst hver tredje år, og den udgør afsættet for det konkrete arbejdsmiljøarbejde i den mellemliggende periode. 
  2. Gør handleplanen dynamisk: I kan styrke ejerskab og fremdrift ved indsatserne ved at bruge jeres handleplan dynamisk. Så sikrer I, at den er aktuel og relevant for arbejdspladsen.
  3. Invitér ansatte og kolleger til at bidrage: Både ledelsens og medarbejdergruppens aktive deltagelse er nødvendig for at fastholde et fælles fokus og for at overvinde udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.
  4. Gennemgå det psykiske arbejdsmiljø: En systematisk gennemgang af det psykiske arbejdsmiljø giver konkret indblik i, hvad der foregår på arbejdspladsen. Det kan hjælpe til, at I får bedre og dybere kendskab til arbejdsforholdene.
  5. Risikovurdér de potentielle problemer: Risikovurdering er et kendt redskab til at kortlægge og forebygge ulykker, fysiske, kemiske, biologiske og ergonomiske risici. At vurdere risici i det psykiske arbejdsmiljø er også en måde at foretage en arbejdsmiljøgennemgang på.
  6. Prioriter jeres indsatser i fællesskab: Når I prioriterer jeres indsatser i APV-handleplanen kan I styrke ejerskabet ved at inddrage medarbejderne i idéudvikling og prioritering. 
  7. Inddrag arbejdspladsens viden i en årlig evaluering: En årlig evaluering er en ekstra mulighed for at danne jer overblik over fremdriften i årets aktiviteter og kigge strategisk fremad.
  • Tjeklisteskema: Kapitlet slutter med et tjeklisteskema med 11 punkter, I kan gå efter, hvis jeres indsats går i stå.

Hent de enkelte værktøjer som pdf her.

Hent hele hæftet 'På Forkant' her.

 


Senest revideret den 26. april 2021