Del: - -

Hent alle metoderne fra 'På forkant' enkeltvis som pdf

Nedenfor kan du hente hæftet 'På forkant' som samlet pdf, og du kan hente alle hæftets metoder og værktøjer som individuelle pdf'er.

Hæftet 'På forkant'kan inspirere arbejdsmiljøgruppen til at komme på forkant i arbejdsmiljøarbejdet. Der beskrives en bred vifte af konkrete og gennemprøvede metoder til at sætte arbejdet i system. Fokus er på det psykiske arbejdsmiljø - men mange af metoderne kan være relevante i arbejdsmiljøarbejdet generelt.

Kapitel 1: På forkant med arbejdsmiljøindsatsen på arbejdspladsen

I dette kapitel beskriver vi metoder, I kan bruge i arbejdsmiljøgruppen. Metoderne kan hjælpe jer til at systematisere og styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø og skabe større engagement og ejerskab på arbejdspladsen.

Kapitel 2: På forkant med samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen

I dette kapitel beskriver vi otte metoder til, hvordan I kan skabe klarhed om forventninger, roller og opgaver internt i gruppen, og til at skabe større synlighed og gennemslagskraft i forhold til de ansatte og kollegerne på arbejdspladsen.


Senest revideret den 05. januar 2021