Metode: Gennemgå det psykiske arbejdsmiljø

En systematisk gennemgang af det psykiske arbejdsmiljø giver konkret indblik i, hvad der foregår på arbejdspladsen. Det kan hjælpe til, at I får bedre og dybere kendskab til arbejdsforholdene.

Nedenstående metode er er hentet fra hæftet På forkant, som indeholder inspiration og værktøjer til et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøgruppen.

Tre greb til at opsamle viden

Det psykiske arbejdsmiljø kan ikke indfanges med det blotte øje. Men arbejdsmiljøgruppen kan gøre brug af forskellige greb, så den sikrer sig bedre føling med organisationen. Her er tre forslag til, hvordan arbejdsmiljøgruppen kan gennemgå det psykiske arbejdsmiljø:

Forslag 1: Saml viden i de fora, I naturligt har adgang til. Der findes mange måder til at få en mere løbende og opdateret føling med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen:

  • For lederen kan det fx være MUS, gruppeudviklingssamtaler (GRUS) eller teamudviklingssamtaler (TUS) og løbende en-til-en-dialoger.
  • For arbejdsmiljørepræsentanten kan det fx være opgave- eller projektmøder eller uformelle møder – fx ved kaffemaskinen.
  • For både leder og arbejdsmiljørepræsentant kan mødefora med personale og teams desuden være en vigtig kilde.

Tag denne viden med ind i arbejdsmiljøgruppens arbejde og del den; sørg for anonymitet, hvor det er påkrævet.

Forslag 2: En fokuseret gennemgang. I kan bruge en fokuseret arbejdsmiljøgennemgang til at sikre, at I får tjekket op på væsentlige arbejdsmiljøforhold.

  • Forbered jer grundigt: Hvornår skal I gennemføre gennemgangen, så I får et typisk indtryk af arbejdsforholdene? Hvilket arbejdsmiljøtema har I fokus på? Hvor eller hvordan kan I få et dækkende indtryk af forholdene? Kan arbejdspladsen med fordel orienteres i forvejen?
  • Tal med de ansatte og kollegerne: De ansatte og kolleger, der udfører arbejdet, ved bedst, hvilke udfordringer der kan opstå i deres arbejde. De vil ofte have forslag til løsninger på deres arbejdsmiljøproblemer, som I kan bruge.

Forslag 3: Tag en åben gennemgang som en åben runde, hvor I fordeler jer på arbejdspladsen, og tager en uformel snak med de ansatte og kollegerne og iagttager, hvad der foregår, og hvordan det går. Det giver jer mulighed for at mærke stemningen og samarbejdet; I kan stikke en finger i jorden hist og her, eller I kan lave en mere målrettet research.

  • Brug korte, uformelle dialoger, fx dørkarminterview, sidemandsinterview på et personalemøde eller en dialog i teamet. Fra gang til gang kan I udvælge forskellige arbejdsfællesskaber for at sikre kendskab til hele arbejdspladsen

Opsamling: Som en del af gennemgangen noterer I, hvad I særligt lagde mærke til: Generelle temaer som fx travlhed, samarbejde? Specifikke temaer af positiv eller negativ karakter eller observerede konflikter eller voldsepisoder. Dan jer et systematisk overblik over, hvad I har iagttaget og hvor. Brug konklusionerne til at opdatere jeres handleplan i arbejdsmiljøgruppen.

Hent metoden i 3 siders pdf-udgave her.

Husk at opdatere jeres handleplan, når I har foretaget gennemgangen. I finder eksempler på handleplaner herLæs også om en dialogisk metode til APV her.

Find alle metoderne i hæftet På forkant.


Senest revideret den 16. juni 2020