På forkant

Inspiration og værktøjer til et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljø-gruppen. Hent hæftet her

Risikovurdering

Aarhus Kommune har lavet et værktøj til risikovurdering. Hent værktøjet her.

Konkrete metoder i arbejdsmiljøindsatsen

Hæfte 'På forkant med arbejdsmiljøindsatsen' indeholder en lang række konkrete metoder, som kan bruges af arbejdsmiljøgruppen.

Læs mere om udvalgte metoder neden for og hent hele hæftet her.

Du kan også hente alle de mange metoder fra hæftet som enkeltstående pdf'er her.