Styrket Samarbejde

 

Dialogværktøj: Styrket samarbejde: Nye veje til bedre samarbejde på uddannelsesinstitutioner – med systematisk inddragelse og professionel kapital. Hent materialet.

Fem podcasts om styrket samarbejde: Hvad skaber et godt samarbejde på uddannelsessteder? Hør erfaringer fra skoler og ekspeters viden. Et supplement til dialogværktøjet. Hør de fem podcasts.

Del: - -

Hæfte: Erfaringer med professionel kapital i praksis

GL har udsendt et hæfte med konkrete erfaringer fra tre gymnasiale uddannelsessteders arbejde med at udvikle den professionelle kapital. Hæftet beskriver konkrete metoder og tilgange til inspiration for andre.

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) lancerede i 2015 et værktøj om professionel kapital. Siden da har flere end 200 institutioner med gymnasiale uddannelser brugt metoden til at kortlægge deres professionelle kapital.

Erfaringerne viser, at mange skoler faktisk formår at bruge professionel kapital som et redskab til at hæve kvaliteten i kerneydelsen og forbedre arbejdsmiljøet.

GL har nu udgivet hæftet Erfaringer med professionel kapital i praksis, som beskriver, hvordan tre skoler – VUC og HF Nordjylland, Lemvig Gymnasium, Nørresundby Gymnasium og HF – har arbejdet med professionel kapital og viser, hvilken effekt det har givet. Formålet med hæftet er at fremme arbejdet med professionel kapital og inspirere til handling.

Hent hæftet Erfaringer med professionel kapital i praksis (pdf)

Tre casebeskrivelser

GLs metode tager afsæt i en kortlægning af skolens aktuelle professionelle kapital ved hjælp af et særligt spørgeskema. Når afdækningen er gennemført, begynder det egentlige arbejde med at skabe mening i resultaterne og få dem omsat til handlinger.

Dette arbejde kan se ud på vidt forskellige måder, afhængig af hvad afdækningen viser og af den lokale kontekst. Der er med andre ord ikke en facitliste til at højne professionel kapital, og mange står med spørgsmål som: Hvor skal vi begynde? Hvem skal inddrages? Hvad kan vi opnå?

Konkret inspiration

I hæftet har GL præsenteret de tre skolers vidt forskellige proces i arbejdet med at skabe reelle forandringer. Hver case beskriver skolens arbejdsproces og de konkrete aktiviteter, som er sat i gang. Blandt de mange initiativer er fx:

  • Etablering af et pædagogisk samarbejdsudvalg til udvikling og styring af pædagogik og pædagogiske udviklingsprojekter.
  • En målrettet indsats for at styrke inklusion af TAP i skolens generelle samarbejde.
  • Ændringer af MUS, så samtalen nu i endnu højere grad fokuserer på, hvordan medarbejderen føler sig støttet i forbindelse med kerneopgaven.
  • Klare procedurer, rollefordeling og kommunikationsveje ift. elevoptag og -fravær.
  • Tydeligere rammer om teamsamarbejde, bl.a. mødepligt til teammøder og informationspligt ved sygdom for at styrke samarbejdet.

De tre casebeskrivelser er suppleret med en række råd og værktøjer til opfølgningen – og ikke mindst en lang række citater fra ledere og medarbejdere om erfaringer og resultater.

 

Fire dimensioner af arbejdet med professionel kapital. Illustration fra hæftet.


Senest revideret den 5. januar 2021