Styrket Samarbejde

 

Dialogværktøj: Styrket samarbejde: Nye veje til bedre samarbejde på uddannelsesinstitutioner – med systematisk inddragelse og professionel kapital. Hent materialet.

Fem podcasts om styrket samarbejde: Hvad skaber et godt samarbejde på uddannelsessteder? Hør erfaringer fra skoler og ekspeters viden. Et supplement til dialogværktøjet. Hør de fem podcasts.

Professionel kapital: Et udviklingsværktøj til undervisningsinstitutionerne

Professionel kapital er et begreb, der kombinerer den velkendte ’sociale kapital’ med ’human kapital’ og ’beslutningskapital’. Professionel kapital er særligt velegnet til undervisningsområdet. En række undersøgelser viser, at hvis der er høj professionel kapital, vil der typisk være høj kvalitet i undervisningen, lavere frafald, højere til-fredshed og lavere sygefravær.