Styrket Samarbejde

 

Dialogværktøj: Styrket samarbejde: Nye veje til bedre samarbejde på uddannelsesinstitutioner – med systematisk inddragelse og professionel kapital. Hent materialet.

Fem podcasts om styrket samarbejde: Hvad skaber et godt samarbejde på uddannelsessteder? Hør erfaringer fra skoler og ekspeters viden. Et supplement til dialogværktøjet. Hør de fem podcasts.

Del: - -

Fakta om professionel kapital - en kort introduktion

Professionel kapital er et nyt begreb, som kombinerer den velkendte sociale kapital med human kapital og beslutningskapital. Det er blevet kaldt "social kapital for skoler".

I 2012 kom Andy Hargreaves og Michael Fullans bog "Professional Capital", og det blev hurtigt klart, at vi her havde en bog, der var virkelig relevant for gymnasier og andre uddannelser.

Begrebet professionel kapital er på mange måder ”social kapital for skoler”, hvilket da også signaleres i bogens undertitel: Transforming Teaching in Every School.

Skolens professionelle kapital består af tre elementer, nemlig social kapital, human kapital og beslutningskapital.

Af disse tre er den sociale kapital den vigtigste, idet den så at sige udgør det grundlag, som de to andre begreber vokser ud af. Social kapital består af tillid, retfærdighed og samarbejdet på arbejdet på arbejdspladsen.

Human kapital er et velkendt begreb fra Bourdieu og andre og henviser til den enkeltes viden, kompetencer, empati, følelsesmæssige intelligens med videre. Man kan således betragte det som skolens opgave at øge elevernes humane kapital.

Beslutningskapital er et nyt begreb, som de to forfattere udviklede, mens de skrev bogen. Ifølge Hargreaves og Fullan er det et vigtigt kendetegn ved en profession, at man er i stand til at træffe fagligt velbegrundede beslutninger i de situationer, der opstår i forbindelse med varetagelsen af de daglige opgaver.

En lærer skal træffe beslutninger i situationer, der er komplekse, hyppige og meget forskellige, og løsningen på den slags problemer findes ikke i værktøjskasser eller manualer. Det, der kræves, er evnen til at vurdere og beslutte, altså beslutningskapital.

Kilde: Tage Søndergård Kristensen / Gymnasieskolen 2016.

Læs om erfaringer med professionel kapital fra 100 skoler.
Hent GL's værktøjspakke til professionel kapital.

Andre hjemmesider om samarbejde og social kapital

Social kapital på Arbejdsmiljøweb.dk
Genvej til alle materialer og værktøjer om social kapital på Arbejdsmiljøweb.

Team- og projektarbejde på Arbejdsmiljøweb.dk
Genvej til indhold om team- og projektarbejde på Arbejdsmiljøweb.


Senest revideret den 5. januar 2021