Styrket Samarbejde

 

Dialogværktøj: Styrket samarbejde: Nye veje til bedre samarbejde på uddannelsesinstitutioner – med systematisk inddragelse og professionel kapital. Hent materialet.

Fem podcasts om styrket samarbejde: Hvad skaber et godt samarbejde på uddannelsessteder? Hør erfaringer fra skoler og ekspeters viden. Et supplement til dialogværktøjet. Hør de fem podcasts.

Del: - -

Om konferencen

Hvordan styrker man samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på uddannelsesinstitutitioner? Hvad betyder samarbejdet mellem ledelsen og de tillidsvalgte? Og på hvilke måder kan udviklingen af den professionelle kapital spille en vigtig rolle?

Det var temaet for konferencen Stærk samarbejde på uddannelsesinstitutioner i Odense d. 24. februar 2020. På konferencen kunne deltagerne høre, hvad skoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner har gjort, og få anbefalinger, fokuspunkter og nyttige greb fra forskere, konsulenter og folk fra uddannelsesinstitutionerne.

Deltagerne var ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter på uddannelsesinstitutioner samt interne arbejdsmiljø- og HR-konsulenter på uddannelsesområdet.

Nyt dialogværktøj

Samtidig præsenterede BFA velfærd og Offentlig administration et helt nyt dialogværktøj om Styrket samarbejde. Materialet beskriver nye veje til bedre samarbejde på uddannelsesinstitutioner med systematisk inddragelse og brug af begrebet professionel kapital.

Materialet består af et hæfte , som udfolder fem aspekter af det gode samarbejde, samt fem podcasts med konkrete erfaringer fra uddannelsesstederne.

Hent materialer fra konferencen

  • Se alle oplæg: Hent de to tematiske oplæg samt oplæg fra de seks workshops.
  • Program: Se det samlede program for konferencen.
  • Workshops: Se præsentation af de seks workshops på konferencen.

Senest revideret den 24. marts 2020