Styrket Samarbejde

 

Dialogværktøj: Styrket samarbejde: Nye veje til bedre samarbejde på uddannelsesinstitutioner – med systematisk inddragelse og professionel kapital. Hent materialet.

Fem podcasts om styrket samarbejde: Hvad skaber et godt samarbejde på uddannelsessteder? Hør erfaringer fra skoler og ekspeters viden. Et supplement til dialogværktøjet. Hør de fem podcasts.

Del: - -

Seks spændende workshops om samarbejde og professionel kapital

Vælg to af seks workshops om samarbejdet om professionel kapital, at styrke teamsamarbejdet og -koordinatorfunktionen, sikre mere retfærdige fag- og opgavefordelinger og skabe passende læringsrum i dialogen mellem forvaltning og skole. Der er både workshoperfaringer fra grundskoler, gymnasieskoler og erhvervsskole.

På dagen har du mulighed for at deltage i to workshops: En fra runde 1 og en fra runde 2.

Her kommer beskrivelsen af workshopsne.

Runde 1:

1. Erritsø Fællesskole: Team-koordinatorer som centralt bindeled mellem ledelse og de professionelle i selvstyrende teams

Erritsø Fællesskole er en af de skoler, der lykkes godt med samarbejdet i Line Arnmarks undersøgelse. På Erritsø spilller teamsamarbejdet og teamkoordinatorer en central rolle i at lykkes med samarbejdet. Hør om skolens aktive prioritering af koordinatorerne og om, hvilken værdi det skaber for både ledelsen, for de professionelle - og for koordinatorerne. 

Ved distriktsskoleleder Ulla W. Rasmussen samt afdelingsskoleleder Lisa Mikkelsen og teamkoordinator Berit Risum Andersen 

2. Nørresundby Gymnasium & HF: Professionel kapital i praksis

Om hvordan lærere og ledelsen bruger professionel kapital til at finde sammen om at løse skolens kerneopgave (dannelse og uddannelse af unge), så de kan styrke samarbejdet, finde gode rammer for opgavefordelingen og dele stoltheden over den vigtige samfundsopgave, deres skole løser.

Ved rektor Søren Hindsholm og TR Kim Elstrøm

3. Lærende samtaler i ledelsesstrengen i som vej til styrket samarbejde mellem skoleledelser og forvaltning i Frederiksberg Kommune

En af de forvaltninger, som fremhæves for sit gode samarbejde med skoleledelserne i 'Styrket inddragelse...', er Frederiksberg Kommune. Kom og hør nærmere om, hvordan forvaltningen griber det an. 

Ved skolechef Gorm Bagger Andersen, Frederiksberg Kommune

Du kan vælge én af de tre workshops i runde 1. 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Runde 2:

4. Stokkebækskolen: Faglig ledelse af de professionelle læringsfællesskaber.

På Stokkebækskolen ser skolens medarbejdere sig selv som forskere i deres egen praksis. Et skift i perspektiv, der understøttes af en retningssættende og prioriterende ledelse, som har styrket inddragelsen af de professionelles kompetencer gennem arbejdet med et aktivt værdigrundlag, MED som strategisk sparringspartner og en udmøntning i faglig ledelse af et tæt og forpligtende teamsamarbejde med pædagogisk analyse og fokus på ændring af praksis. 

Ved skoleleder Astrid Birkbak

5. EUC Nordvestsjælland: Når medarbejderne skriver skolens strategi. 

Hør om, hvordan EUC Nordvestsjælland fik vendt konfliktkultur og manglende arbejdstidsaftale til stærkt samarbejde om skolens kerneydelse, 45% flere elever, øget trivsel og sammenlægning af arbejdsmiljøudvalg og SU til MIO – fordi samarbejdet på tværs giver mening. Via fokus på den professionelle kapital og systematisk opfølgning.

Ved direktør Steffen Lund og TR Jimmi Madsen

6. Aalborg Kommune og Aalborg Lærerforening: Det strategiske samarbejde om professionel kapital: Fra forvaltning til skole og tilbage igen

I Aalborg Kommune har de i samarbejde med lærerforeningen besluttet at kortlægge forvaltningens 4.000 medarbejderes professionelle kapital. Dette har politisk bevågenhed i Skoleudvalget i Kommunen. Hør om de strategiske overvejelser bag, om det konkrete samarbejde mellem lærerforening og forvaltning – og om, hvordan de første skoler tager imod initiativet: Hvad skaber professionel kapital af opmærksomhedspunkter på den enkelte skole, og hvordan pågår arbejdet med de lokale handleplaner?

Ved formand for Aalborg Lærerforening Karsten Lynge Simonsen og udviklingskonsulent Cecilie Ellebæk Thomsen fra Aalborg Kommune samt en eller to repræsentanter fra en af kommunens folkeskoler.

Du kan vælge én af de tre workshops i runde 2. 

Gå tilbage til forsiden her

Gå tilbage til programmet her


Senest revideret den 24. marts 2020