Youtube: Vold og trusler i arbejdet med børn og unge


Hør om voldsforebyggelse i arbejdet med børn- og unge i Aarhus Kommune.


Hør om arbejdet med at nedbringe bæltefikseringer i Esbjerg.

Andre materialer og hjemmesider om vold og konflikter

ATs vejledning om voldsforebyggelse
Gå til Arbejdstilsynets vejledning.

ATs bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for fast arbejdstid
Læs om Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

Trivselsaftaler om voldsforebyggelse
Find trivselsaftalerne på det kommunale og regionale område, hvor voldsforebyggelsen har et særskilt fokus.

Vold og trusler på Godtarbejdsmiljø.dk
Genvej til alle materialer og værktøjer om vold og trusler på Godtarbejdsmiljø.

Etsundtarbejdsliv.dk
Genvej til materialer om vold og konflikter på Et Sundt Arbejdsliv - en hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø i social- og sundhedssektoren

Vold og trusler på at.dk
Arbejdstilsynets temaside om vold og trusler.

Publikationer og inspiration

Få viden, inspiration og værktøjer til at forebygge vold, trusler og konflikter i hverdagen. Materialet er specielt rettet mod grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler og videregående undervisningsinstitutioner.

Forebygkonfliktervold

Inspirationshæfte: Forebyg konflikter og vold
Vold kan forekomme helt uden varsel. Men det er mere almindeligt, at en uenighed optrappes og måske udvikler sig til aggression, trusler og vold.

Få inspiration til, hvordan I ruster jer til at forebygge og håndtere konflikter og dermed skabe en tryg arbejdsplads uden trusler og vold. Hent hæftet her.

 

 

Udfordretpaavold

Magasin: Er I udfordret af trusler og vold?
Inspiration og faglig input til, hvordan I kan forebygge volden og dens skadevirkninger. Målet er at bidrage til skolens udvikling og at kvalificere det voldsforebyggende arbejde - til gavn for alle.

Udarbejdet især til specialskoler men kan også bruges på andre uddannelsesinstitutioner. Hent hæftet her.

 

 

Læs mere om konflikter og handlemuligheder

  • Lærere i risikozonen: Specialundervisere og skolelærere er blandt de faggrupper, som er mest udsatte for vold og trusler på arbejdet. 

  • Trap konflikterne ned: Konflikttrappen viser, hvordan konflikter kan eskalere, og hvordan vi har mulig­hed for at sætte ind og trappe ned på flere sta­dier i en konflikt.

  • Det kan I gøre...: Konflikter skal håndteres, ikke ignoreres. Det er meget lettere at håndtere konflikter, så længe de handler om sagen - og ikke personen.

Andre gode input om vold og konflikter

  • Klare retningslinjer forebygger vold: Retningslinjer til forebyggelse af vold kan både forbedre arbejdsmiljøet og løfte fagligheden i skolerne. Læs om konkrete erfaringer fra tre skoler og hent værktøjer til at arbejde med retningslinjer på jeres egen arbejdsplads.
  • Aarhus griber ind mod vold og trusler: I Aarhus Kommune oplever hver tiende lærer eller SFO-medarbejder vold eller trusler inden for et år. Nu skal volden forebygges med høj faglighed og stærke fællesskaber. 

Læs mere på Godtarbejdsmiljø

godtarbejdsmiljøs tema om vold og trusler i skolen kan du læse mere om, hvordan I udarbejder en voldspolitik for skolen, samt om de kompetencer og metoder, I kan bruge i arbejdet med at forebygge, håndtere og følge op på vold. Desuden finder I her et stort afsnit om vold på specialskoler - hvor risikoen for vold og trusler er særligt høj.