Youtube: Vold og trusler i arbejdet med børn og unge


Hør om voldsforebyggelse i arbejdet med børn- og unge i Aarhus Kommune.


Hør om arbejdet med at nedbringe bæltefikseringer i Esbjerg.

Andre materialer og hjemmesider om vold og konflikter

ATs vejledning om voldsforebyggelse
Gå til Arbejdstilsynets vejledning.

ATs bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for fast arbejdstid
Læs om Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

Trivselsaftaler om voldsforebyggelse
Find trivselsaftalerne på det kommunale og regionale område, hvor voldsforebyggelsen har et særskilt fokus.

Vold og trusler på Godtarbejdsmiljø.dk
Genvej til alle materialer og værktøjer om vold og trusler på Godtarbejdsmiljø.

Etsundtarbejdsliv.dk
Genvej til materialer om vold og konflikter på Et Sundt Arbejdsliv - en hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø i social- og sundhedssektoren

Vold og trusler på at.dk
Arbejdstilsynets temaside om vold og trusler.

Del: - -

Det kan I gøre for at håndtere konflikter

Konflikter skal håndteres, ikke ignoreres. Det er meget lettere at håndtere konflikter, så længe de endnu handler om det der er konfliktens genstand, og før den bliver personlig eller ligefrem fjendtlig.

Jo længere op ad konflikttrappen, konflikterne kommer, jo vanskeligere er det at finde gode fælles løsninger og bruge konflikten konstruktivt.

Hvad kan jeg gøre i situationen?

 • Bevar fokus på sagen.
 • Tal med den anden med det samme eller hurtigst muligt.
 • Tal i ”jeg-form” f.eks.: ”Jeg oplever at…”
 • Lyt til eleven eller den studerende og prøv at forstå, hvad der er vigtigt for ham eller hende.
 • Prøv at lade være med at vide, hvad den anden tænker: Vær nysgerrig og stil åbne spørgsmål til den andens holdninger og opfattelser f.eks.: ”Når du siger sådan, skal jeg så forstå det på den måde at…?”.
 • Vær med til at undersøge løsninger, som I begge kan være tilfredse med
 • Vær villig til at ændre standpunkt.
 • Snak med en kollega om situationen - måske kan hjælpe dig til at finde nye løsningsmuligheder og perspektiver på sagen.
 • Tal med din leder, arbejdsmiljørepræsentant og/eller tillidsrepræsentant om situationen.

Hvad kan jeg gøre som kollega?

 • Spørg kollegaen om han eller hun har brug for din hjælp.
 • Spørg til kollegaens opfattelse af uoverensstemmelsen og spørg evt. til, hvordan kollegaen tror, den anden part oplever den.
 • Undgå at tale i begreber som skyld, skam og straf - der fjerner fokus fra an dybere forståelse af situationen.
 • Mind om at det er menneskeligt at komme i vanskelige situationer – uden at underkende vanskeligheden.
 • Udvis empati – hvordan ville du gerne mødes, hvis det var dig, der stod i denne situation.
 • Hjælp kollegaen med at finde nyttige måder at nedtrappe konflikten på.
 • Hold fokus på det der skete, ikke på en vurdering af de involverede personerne.

Hvad kan jeg gøre som leder? 

 • Gør det legitimt at diskutere, når der er vanskeligheder og konflikter i arbejdet.
 • Gå foran med et godt eksempel og forsøg altid selv at håndtere uoverensstemmelser på en konstruktiv måde.
 • Giv plads til forskellighed i medarbejdergruppen, og støt de medarbejdere som har svært ved at håndtere konflikter.
 • Tag ansvar for at skabe en forebyggende kultur på arbejdspladsen f.eks. ved at skabe tid til sparring.
 • Gør det tydeligt, at du ønsker at blive inddraget tidligt, når der er vanskeligheder
 • Tag initiativ til en fælles dialog om, hvordan konflikter bedst håndteres på arbejdspladsen. Tag f.eks. emnet op på en temadag eller et personalemøde
 • Tal om værdier og hav dialog om de generelle spilleregler, og retningslinjer, som gælder i forhold til bl.a. konflikthåndtering.

Læs mere i hæftet Forebyg konflikter og vold


Senest revideret den 12. januar 2021