Youtube: Vold og trusler i arbejdet med børn og unge


Hør om voldsforebyggelse i arbejdet med børn- og unge i Aarhus Kommune.


Hør om arbejdet med at nedbringe bæltefikseringer i Esbjerg.

Andre materialer og hjemmesider om vold og konflikter

ATs vejledning om voldsforebyggelse
Gå til Arbejdstilsynets vejledning.

ATs bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for fast arbejdstid
Læs om Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

Trivselsaftaler om voldsforebyggelse
Find trivselsaftalerne på det kommunale og regionale område, hvor voldsforebyggelsen har et særskilt fokus.

Vold og trusler på Godtarbejdsmiljø.dk
Genvej til alle materialer og værktøjer om vold og trusler på Godtarbejdsmiljø.

Etsundtarbejdsliv.dk
Genvej til materialer om vold og konflikter på Et Sundt Arbejdsliv - en hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø i social- og sundhedssektoren

Vold og trusler på at.dk
Arbejdstilsynets temaside om vold og trusler.

Del: - -

Trap konflikterne ned

Konflikttrappen er en ofte anvendt model in­den for konflikthåndtering. Den viser, hvordan konflikter kan eskalere, og hvordan vi har mulig­hed for at sætte ind og trappe ned på flere sta­dier i en konflikt.

Konflikttrappen

Konflikttrappen er en god fælles reference­ramme, når I ønsker at drøfte stadiet i en kon­flikt. Det er sjældent, at alle ”konfliktende” har samme opfattelse af, hvornår konflikten begyn­der, og hvad dens ”årsag” er. Til gengæld vil de fleste være enige om, hvor på trappen, konflikten befinder sig. Det kan være et godt udgangspunkt til at tale om, hvad der skal til for at bevæge kon­flikten ned af trappen. Og hvad der skal til for ikke at komme højere op.

Fælles konflikthåndtering

En konflikt udspiller sig mellem én eller flere per­soner f.eks. en ansat og en elev eller studerende. Men også andre tager del i konflikten og kan del­tage i dens op- eller nedtrapning, selv om konflik­ten ikke er deres egen.

Det er let at glemme, at der er et galleri af andre mennesker omkring de konfliktende f.eks. kolle­gaer og andre elever. De er ikke aktive i selve kon­flikten. Til gengæld kan de være meget aktive i at støtte én af parterne, så konflikten enten udvik­les eller afvikles.

En fælles opgave

Det er vigtigt at vide, at konfliktforebyggelse og -håndtering ikke kun er en individuel sag, men et fælles anliggende. En god konfliktforebyggelse og –håndtering har fokus på hele arbejdspladsen, dens værdier, de kollegiale relationer samt støtte og adfærd i forhold til netop jeres fælles opgaver omkring eleven eller den studerende.

Det handler om den samlede arbejdsplads, dens værdier og aftaler, de kollegiale relationer samt støtte og adfærd i forhold til netop jeres fælles opgaver omkring eleven eller den studerende.

Det er nødvendigt at inddrage alle, hvis det skal lykkes at forebygge trusler og vold på arbejds­pladsen.

Læs mere i hæftet Forebyg konflikter og vold 


Senest revideret den 25. oktober 2023