Youtube: Vold og trusler i arbejdet med børn og unge


Hør om voldsforebyggelse i arbejdet med børn- og unge i Aarhus Kommune.


Hør om arbejdet med at nedbringe bæltefikseringer i Esbjerg.

Andre materialer og hjemmesider om vold og konflikter

ATs vejledning om voldsforebyggelse
Gå til Arbejdstilsynets vejledning.

ATs bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for fast arbejdstid
Læs om Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

Trivselsaftaler om voldsforebyggelse
Find trivselsaftalerne på det kommunale og regionale område, hvor voldsforebyggelsen har et særskilt fokus.

Vold og trusler på Godtarbejdsmiljø.dk
Genvej til alle materialer og værktøjer om vold og trusler på Godtarbejdsmiljø.

Etsundtarbejdsliv.dk
Genvej til materialer om vold og konflikter på Et Sundt Arbejdsliv - en hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø i social- og sundhedssektoren

Vold og trusler på at.dk
Arbejdstilsynets temaside om vold og trusler.

Del: - -

Få alle med i forebyggelsen af konflikter og vold

Undervisere er den store personalegruppe på uddannelsesinstitutioner. Men alle skolens personalegrupper kan være berørt af konflikter og blive udsat for trusler og aggressiv adfærd. Derfor skal de være en del af den forebyggende indsats.

Konflikter og trusler rammer hele arbejdspladsen. Og alle medarbejdergrupper kan blive berørt: både alle dele af det pædagogiske personale og andre medarbejdergrupper, som ikke er en del af undervisningen. Det kalder på en bred forebyggende indsats, hvor alle medarbejdergrupper inddrages.

På samme måde skal indsatsen forankres på alle niveauer. Det gælder fra det overordnede organisationsniveau til gruppe-, ledelses- og individniveau. Det er ikke nok at gennemføre kurser, der giver den enkelte gode kompetencer, hvis de øvrige ikke har samme indstilling eller yder en indsats.

Hvad nytter fx en uddannelse i konflikthåndtering, hvis ledelsen eller teamet ikke støtter, eller hvis der endda eksisterer en grundholdning i stil med: ”En god lærer kan godt selv styre en klasse”.

IGLO-modellen

Hvis indsatsen skal virke og have effekt, skal de forskellige initiativer iværksættes på forskellige niveauer og måske endda følges op på de øvrige niveauer. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udarbejdet IGLO-modellen, som viser forskellige niveauer for arbejdet.

IGLO står for: Individ, Gruppe, Ledelse, Organisation. IGLO’ens forskellige niveauer skal gerne kunne svare ja til spørgsmålene nedenfor, når det f.eks. gælder kompetencer til at håndtere konflikter:

  • Individ: Føler medarbejderne sig klædt på til opgaverne og får de støtte, når der er brug for det?
  • Gruppen: Hjælper I hinanden i teamet eller gruppen, og har I mulighed for at give feedback?
  • Lederen: Er der mulighed for at give efteruddannelse, sparring eller supervision?
  • Organisationen: Stemmer arbejdspladsens mål overens med kompetencerne hos medarbejderne?

Spørgsmål til refleksion

  • Hvordan sikrer I, at indsatsen integreres på alle niveauer, så alle kender deres rolle og opgaver?
  • Hvordan sørger I for at inddrage alle personalegrupper i indsatsen for at forebygge konflikter og vold?
  • Hvordan kan I sikre en fælles holdning, og at den ikke skrider?

Senest revideret den 12. januar 2021