Gode værktøjer til teamsamarbejdet

Herunder findes en række konkrete værktøjer og metoder, som kan bruges til at styrke samarbejde, teamwork og god dialog på arbejdspladsen.

  • Når team trives: Er et værktøj, som kan inspirere ledelse og teams på de enkelte uddannelsesinstitutioner til at løfte teamarbejdet op på et højere niveau. Find værktøjet her.

  • Håndslag på samarbejdetHåndslaget er en enkel metode til at sikre, at I i teamet får afstemt forventningerne til hinanden og har tydelige indbyrdes aftaler om teamsamarbejdets fem ”fingre”: Jeres rammer, retning, roller, relationer og regler. 

    I kan både bruge Håndslaget, når teamet etableres, reorganiseres, får nye opgaver, støder ind i problemer eller bare brug for et serviceftersyn. 
  • Vision og mening: På samme måde er det vigtigt for samarbejdet og arbejdsglæden, at teamet har en fælles oplevelse af den overordnede vision og mening med arbejdet.
  • Domæneteorien er en tilgang til at forbedre kommunikation og samarbejde i teamet. Teorien arbejder med det personlige domæne, refleksionens domæne og produktionens domæne som en tilgang til st styrke dialog og samarbejde i teamet.  

Senest revideret den 5. januar 2021