Del: - -

Teamsamarbejde i praksis: Erfaringer fra fem uddannelsessteder

Få inspiration og ideer fra fem forskellige uddannelsessteder, som hver på deres måde har gode erfaringer med arbejdet i team.

De fem eksempler i hæftet 'Når team trives' beskriver teamarbejdets organisering og resultater på de enkelte skoler, baseret på interviews med ledelse, medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter: 

  • Klare mål og fælles lup på alle elever: Flemming Efterskole ligger i toppen blandt efterskolerne i Danmark, når det handler om at løfte eleverne fagligt. Skolens lærere har de sidste ti år været organiseret i selvstyrende team, og på skolen er der enighed om, at det er en væsenlig del af forklaringen på de flotte faglige resultater. Hent case som pdf.
  • Godt teamsamarbejde skal genoplives: Tech College Aalborg har haft teamsamarbejde siden 1999 og er en af pionererne på feltet i erhvervsskolesektoren. Nye opgaver, nye tider og nye udfordringer for skolen betyder, at teamsamarbejdet nu skal revitaliseres for tredje gang, så det i højere grad får et pædagogisk sigte. Hent case som pdf.
  • Team kæmper sammen for dannede unge: Både på medarbejder- og elevtilfredshed ligger Odder Gymnasium i top tre blandt gymnasierne i Danmark, og samtidig er gymnasiet blandt de bedste til at løfte eleverne fagligt. Men skolens målsætning er først og fremmest at uddanne dannede og livsduelige unge - og den vision er dybt integreret i teamsamarbejdet. Hent case som pdf.
  • Når teamet udvikler og underviser sammen: Fire lærere blev håndplukket til et nyt team, da Københavns VUC skulle løse en helt ny opgave med at lære 'gastrodansk' til elever med en anden etnisk baggrund. Med intenst teamsamarbejde har de løst opgaven – og vundet Uddannelsesprisen for det. Hent case som pdf.
  • Ledelsen skal have gefühl for teamet: Den pædagogiske ledelse på Skovlunde Skole er tæt på teamsamarbejdet. Ledelsen har en klar vision for teamene: ‘Undervisningen i min klasse’ skal udskiftes med ‘læringen for vores elever’. Den tydelige opbakning fra ledelsen oleves meget positivt blandt skolens lærere. Hent case som pdf.

Læs de fulde casebeskrivelser i hæftet 'Når team trives'.


Senest revideret den 26. april 2021