Styrket Samarbejde

 

Dialogværktøj: Styrket samarbejde: Nye veje til bedre samarbejde på uddannelsesinstitutioner – med systematisk inddragelse og professionel kapital. Hent materialet.

Fem podcasts om styrket samarbejde: Hvad skaber et godt samarbejde på uddannelsessteder? Hør erfaringer fra skoler og ekspeters viden. Et supplement til dialogværktøjet. Hør de fem podcasts.

Del: - -

En god dialogkultur styrker arbejdsmiljøet

Hvad giver skolens lærere, ledere og øvrige medarbejdere arbejdsglæde og lyst til at komme på arbejde i hver dag? Et nyt udviklingsprojekt har et bud på et svar. Læs pointerne og hent værktøj og metoder her.

Hvad er det, der skaber det gode tillidsfulde samarbejde og giver medarbejderne en følelse af at blive involveret og have medindflydelse på skolens udvikling? Hvad styrker arbejdsglæde og engagement i skolens hverdag og udvikling?

Et svar er givet i resultaterne af projektet ”Styrket inddragelse af de fagprofessionelles viden i skolens udvikling”, som er gennemført i 2018 i et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening, BUPL, KL og Skolelederforeningen.

Projektet bestod af en første fase med indsamling af empiri, eksempler på gode metoder, praksisser og erfaringer med professionelle dialoger på 13 folkeskoler fordelt over hele landet, og en anden fase med afprøvning af fundene fra fase 1 på fire andre skoler.

Elementer i en god dialogkultur

I projektets første fase er mere end 100 lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningschefer interviewet. De peger bl.a. på følgende elementer, som fremmer arbejdsglæde og godt samarbejde:

Som led i projektets anden fase har fire skoler testet forskellige metoder til at styrke gode processer om dialog og inddragelse.

Hvorfor er dialog og samarbejde så vigtigt?

"En stærk samarbejdskultur og gode samskabende processer har en meget stor indflydelse på arbejdsglæden og det psykiske arbejdsmiljø", siger Line Arnmark, chefkonsulent ved Københavns Professionshøjskole, som har været tovholder i projektet.

"Medarbejderne bliver demotiverede og oplever afstand, hvis de ikke kan gennemskue, hvordan beslutninger bliver truffet. Omvendt skaber det en stærkt optagethed af kerneopgaven, hvis medarbejderne oplever, at de kommer til orde og har medindflydelse", siger hun.

Hent materialer:

Materialer om samarbejde og social kapital

Kom videre med social kapital Har I allerede gjort erfaringer med social kapital? Kom videre med det nye hæfte, bliv inspireret, find de nyeste værktøjer og læs om erfaringer.

Social kapital – inspiration for ledere Om at udvikle trivsel og produktivitet på arbejdspladsen.

Overblik: Værktøjer om social kapital Masser af gode materialer og inspiration til arbejdet med social kapital.

Andre hjemmesider om samarbejde og social kapital

Social kapital på Arbejdsmiljøweb.dk
Genvej til alle materialer og værktøjer om social kapital på Arbejdsmiljøweb.

Team- og projektarbejde på Arbejdsmiljøweb.dk
Genvej til indhold om team- og projektarbejde på Arbejdsmiljøweb.


Senest revideret den 5. januar 2021