Del: - -

Forebyg problemer med stemmen i arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde

Som arbejdsmiljøgruppe er det jeres opgave at forebygge, at den enkelte underviser og det pædagogiske personale, der også er en del af undervisningen, får problemer med stemmebåndet. Læs mere om, hvilke regler der gælder her.

Arbejdsgiveren har ifølge arbejdsmiljølovgivningen pligt til at sikre, at arbejdet er planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.  

Som arbejdsmiljøgruppe er det jeres opgave at forebygge, at den enkelte underviser og det pædagogiske personale, der også er en del af undervisningen, får problemer med stemmebåndet.

Reglerne på området fremgår af bekendtgørelsen om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet. Høreskadende støj reguleres i støjbekendtgørelsen både med grænseværdibestemmelsen og bestemmelsen om unødig støjbelastning. Unødig støj omfatter såvel unødig høreskadende støj som unødig generende støj. Unødig generende støj kan være støj, der forbigående eller varigt forringer den fysiske eller psykiske sundhedstilstand, uden at der nødvendigvis opstår karakteristiske sygdomssymptomer.

Det kan I læse mere om:

I kan også finde hjælp til, hvordan I kan gribe det an:

Læs mere om de generelle principper for forebyggelse her. 

Problemer med stemmebåndet anmeldes som en erhvervssygdom

Får den enkelte underviser eller det pædagogiske personale, der også er en del af undervisningen, problemer med stemmebåndet på grund af forhold i arbejdet, er der tale om en arbejdsrelateret lidelse. Den skal anmeldes som en erhvervssygdom.

 

Læs mere om, hvordan stemmen holder til hele arbejdslivet.

Læs mere om problemstillingen, når stemmen belastes af støj i undervisningen.


Senest revideret den 21. marts 2023