Materiale: Trivsel, motivation og barrierer i uddannelsesverdenen

Hvad skaber trivsel og motivation i jeres arbejde? Hvad kan I gøre ved de ting, der frustrerer? Og hvordan kan I have dialoger om det, der er vanskeligt i jeres arbejde?

I dette dialogværktøj sætter vi fokus på, hvordan I skaber trivsel og motivation i uddannelsesverdenen. Afsættet er en undersøgelse med 1.684 svar. I dialogværktøjet får I seks temaer til at udvikle trivsel og motivation – og tage hånd om det, der frustrerer.

Hent dialogværktøjet her.

De seks temaer og dialogspørgsmål er:

  1. Hvornår er jeres arbejde motiverende og kilde til arbejdsglæde?
  2. Hvornår er jeres arbejde demotiverende og kilde til frustration?
  3. Hvordan har jeres forhold til arbejdet evt. ændret sig over tid?
  4. Oplever I, at jeres omgivelsers forventninger til jeres arbejdsindsats
    har at gøre med jeres erfaring?
  5. Hvilke tanker gør I jer om resten af jeres arbejdsliv?
  6. Hvordan forholder I jer som ledere og medarbejdere til ledelsens
    dilemma?

Hvert tema er bygget op som en række citater og hovedpointer fra en undersøgelse. I undersøgelsen indgår 1.684 åbne tekstsvar fra ledere, forskere, undervisere og det pædagogiske personale, der også er en del af undervisningen, i alle dele af uddannelsesverdenen.

Materialet er rettet til AMO/AMG, SU eller MED som tovholdere, der skaber dialog om undersøgelsen i de rette fora. Det er også AMO/AMG, SU eller MED, der har opgaven med at følge op på eventuelle arbejdsmiljøproblemer, der dukker op i dialogen.

 


Senest revideret den 23. november 2022