Del: - -

Dialogkort: Hvordan har du det med dit arbejde? Hvordan har I det med jeres arbejde?

Her kan du læse om et sæt dialogkort med citater fra en stor undersøgelse med medarbejdere og ledere fra uddannelsesverdenen. I bruger kortene ved at læse et citat op og gå i dialog om, hvordan det svarer til jeres arbejde. Kortene er delt op på seks temaer, der giver forskellige vinkler på trivsel og arbejdsmiljø i uddannelsesverdenen.

Hvordan kan I have fælles dialoger om, hvad der motiverer jer, og hvad der frustrerer jer i jeres arbejde? Hvordan kan I dele det, der giver arbejdsglæde - og det, der kan være svært at tale om i jeres arbejde?

Dette sæt dialogkort giver jer en anledning og en ramme til at tage fat på dialogen. 

Temaerne for dialogkortene er:
• Hvordan har I det med jeres arbejde?
• Hvad giver motivation og arbejdsglæde?
• Hvad giver demotivation og frustration?
• Hvordan har jeres forhold til arbejdet ændret sig over tid?
• Hvilken sammenhæng er der mellem forventningerne til jeres indsats og jeres erfaring?
• Hvilke tanker gør I jer om resten af jeres arbejdsliv?

Gå til sættet med seks citater fra hvert tema her

Se en video-introduktion til dialogkortene her (12 minutter 30 sekunder).

 

Skab et trygt rum
Brug kortene til at dele erfaringer med, hvordan I trives med arbejdet på jeres arbejdsplads. Skab et trygt rum, hvor I får tid til at tale og til at lytte til hinanden: om det, der motiverer jer, og om det, der frustrerer eller er svært i jeres arbejde. Drøft, hvad I selv kan følge op på, og inddrag arbejdsmiljøgruppen, når I får øje på arbejdsmiljøproblemer.

Inden I går i gang
Til arbejdsmiljøgruppen: Tag stilling til, om alle temaer er vigtige at drøfte. I kan hente flere citater til hvert tema nederst på denne side, hvis I vil i dybden med et eller flere temaer.

Det er også jeres opgave i arbejdsmiljøgruppen at følge op på dialogen og bringe arbejdsmiljøproblemer, som I ikke selv kan løse, videre til højere niveau.

Gruppestørrelse: 4-6 personer i hver gruppe. Det kan fx være et team eller en gruppe, der kender hinanden allerede, eller det kan være grupper, der dannes midlertidigt på en temadag.

Baggrund: En undersøgelse fra 2020-21 med 1.684 svar
Citaterne på dialogkortene stammer fra en undersøgelse med 1.684 svar. Her indgår svar fra ledere,
forskere, undervisere og det pædagogiske personale, som også en del af undervisningen - i alle
dele af uddannelsesverdenen.

Alle, der har deltaget i undersøgelsen, har svaret på samme spørgsmål, som stilles i dialogkortene.

Undersøgelsen er udført i oktober 2020 til juni 2021, hvor undersøgelsens
resultater blev præsenteret for BFA.

Undersøgelsen er siden blevet formidlet i en podcast-serie, en artikel-serie og et formidlingsmateriale.

Se video med 25 minutters introduktion til undersøgelsen her (25 minutter).


Senest revideret den 08. februar 2023