Del: - -

'Dialog om skoleudvikling': Nyt inspirationsmateriale fra KL og DLF

Hvad kendetegner den gode skole? Og hvordan kommer vi derhen? Med det afsæt har KL og DLF i samarbejde med Skolelederforeningen udviklet et nyt materiale, som skal styrke dialogen og det gode samarbejde i folkeskolen.

Siden 2018 har Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks Lærerforening (DLF) samarbejdet om udvikling af et nyt dialogmateriale om, hvordan man igennem samarbejde og dialog styrker den lokale folkeskole. Det er sket i samarbejde med bl.a. Skolelederforeningen.

Projektet bygger på erfaringer med dialog- og samarbejdsprocesser mellem forvaltninger, lærerkredse, skoleledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere på skoleområdet i fire kommuner: Viborg, Nyborg, Vordingborg og Ballerup.

Resultatet er et hæfte, et sæt af dialogkort og en introduktionsfilm under overskriften 'Dialog om skoleudvikling'. Materialet har  fokus på gode dialoger om skoleudvikling, der fremmer en fælles tilgang til og retning for udvikling af folkeskolen.

Se introduktionsfilmen

I filmen her forklarer Line Arnmark og Klaus Maigaard om de vigtigste pointer i 'Dialog om skoleudvikling'. De er begge konsulenter og har deltaget centralt i udviklingen af materialet. Filmen indledes af formændene for Skolelederforeningen, DLF og for KL's Børne- og Undervisningsudvalg.

Seks centrale mekanismer i dialogen

Ud fra kommunernes erfaringer kan der peges på seks virkningsfulde og sammenhængende mekanismer:

 • Fælles værdier og tankesæt: Det grundlag, man står på i dialoger og beslutninger.
  Partnerskaber: Forpligtende samarbejder mellem dem, der har betydning for skoleudviklingen.
 • Beslutningsarkitektur: Hvordan beslutninger træffes, og hvordan forskellige synspunkter inddrages.
 • Samtalerum og mødefora: Formelle og uformelle fora for dialoger om skoleudvikling.
  Problemløsning i hverdagen: Oplevelsen af, at problemerne faktisk løses som konsekvens af dialogen.
 • Synlighed i samarbejdet: Signalet til omverdenen om, at samarbejdet fungerer.

Hent materialet

 • Pjecen 'Dialog i skoleudvikling' indeholder erfaringer og eksempler fra de fire kommuner om de seks centrale mekanismer. Læs både om både de gode eksempler og om de opmærksomhedspunkter, som også hører med. Hent pjecen her (pdf).
 • De tilhørende dialogkort med refleksionsspørgsmål kan I bruge som en del af processen. Hent dialogkortene her.

Andre materialer om dialog og samarbejde

 • 'Styrket  samarbejde' er et inspirationsmateriale udviklet af BFA Velfærd for at finde nye veje til bedre arbejdsmiljø på uddannelsesinstitutioner - baseret på systematisk inddragelse og på tankerne om professionel kapital. Også her indgår Line Arnmark og Klaus Maigaard blandt flere faglige eksperter - sammen med fem uddannelsesinstitutioner med gode erfaringer. Materialet omfatter et hæfte med fem centrale temaer for et godt samarbejde, suppleret af fem podcasts. Hent hæftet og de fem podcasts her.

Senest revideret den 06. november 2023