Del: - -

To cases om mistrivsel i praksis

Læs to eksempler på, hvordan forskellige skoler har arbejdet i praksis med at håndtere de psykiske belastninger ved at være tæt på elevernes og studerendes mistrivsel

  • Fleksible ressourcer kan støtte pressede undervisere: Undervisere på produktionsskoler kan have en ekstra opgave i at håndtere unge, der mistrives. Det er et ledelsesansvar at sikre, at ressourcerne i de enkelte værksteder står mål med opgaverne.

    På produktionsskoler undervises elever i uddannelsesforløb på op til et år på praktiske værksteder med 6-12 elever ad gangen. Blandt dem er undertiden unge mennesker, der ikke har de bedste skoleoplevelser i bagagen. Undervisningen foregår som mesterlære fra underviseren, som derfor ikke kan undgå at komme tæt på den enkelte elev. Hent og læs casen som pdf her.

  • Opsøgende forebyggelse af mistrivsel:Tagensbo Skole har trioen – leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant – fået en særlig rolle i at forebygge og håndtere mistrivsel blandt lærerne.

    Tagensbo Skole ligger i det socialt udsatte Nordvestkvarter i København. Skolen er med i Balanceprojektet – et forskningsprojekt, der skal skabe viden om, hvordan man bedst støtter undervisere, der viser tegn på mistrivsel. Hent og læs casen som pdf her.

Læs mere i hæftet Tæt på mistrivsel


Senest revideret den 26. april 2021